Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote: Ynghylch EndNote: Ynghylch EndNote

This page is also available in English

Bydd EndNote yn:

Icon for EndNote X7

Bydd EndNote yn: 

  • storio ac yn rheoli cyfeiriadau yn eich cronfa ddata eich hun fel y byddwch yn gwybod ble maen nhw.  
  • gweithio gyda Word i fformatio’ch cyfeiriadau mewn ystod eang o arddulliau.  
  • mewnforio cyfeiriadau o lawer o gronfeydd data ar-lein megis Web of Science ac ni fydd angen i chi eu teipio.    

Beth os nad oes gennyf EndNote ar fy nghyfrifiadur personol?

Ceir EndNote (y fersiwn bwrdd gwaith) yn yr adran Apiau Cyffredin ar gyfrifiaduron mynediad agored. Os nad oes gennych EndNote, gofynnwch i’ch technegydd lleol neu cyflwynwch gais trwy ddesg wasanaeth Gwasanaethau a Systemau Gwybodaeth (ar gael ar gyfer peiriannau y mae’r Brifysgol yn berchen arnynt yn unig).

Newyddion da

Mae’r drwydded bellach yn ddilys i’w defnyddio ar eich dyfais eich hun cyhyd â’ch bod yn fyfyriwr neu’n aelod staff ym Mhrifysgol Abertawe. I lawrlwytho eich copi eich hun o EndNote ewch i https://myuni.swansea.ac.uk/cy/bywyd-academaidd/gwasanaethau-tg/ymholiadau-meddalwedd/. Bydd angen ichi fewngofnodi i MyUni gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ym Mhrifysgol Abertawe.

 Ceir EndNote yn adran “Meddalwedd arall sydd ar gael” y wefan. Mae ar gael fel fersiynau Windows a MAC. Nid oes angen côd trwydded gan fod hynny wedi’i gynnwys yn y gosodwr felly caiff ei roi’n awtomatig. 

Fersiwn Macintosh

Mae fersiwn o EndNote ar gael ar gyfer y Macintosh. Ceir canllaw cyflym yma.

Hefyd mae ap EndNote am ddim ar gyfer yr IPAD a fydd yn cysoni â’ch llyfrgell ar-lein.  Gellir lawrlwytho hyn o iTunes.

Llawlyfr EndNote

Os ydych yn defnyddio’r fersiwn bwrdd gwaith o EndNote dylech ddod o hyd i lawlyfr pdf ar eich cyfrifiadur.  Cewch ddod o hyd iddo drwy chwilio am Endnote*.pdf. Os na allwch ddod o hyd iddo, mae ar gael ar wefan Thomson.

Rhestr gyfeirio gyflym EndNote Online. 

 

Cefnogaeth Clarivate EndNote

Cymorth gydag EndNote

  • Gall eich tîm pwnc yn y llyfrgell helpu gyda nifer o gwestiynau EndNote. Cysylltwch â nhw’n uniongyrchol neu e-bostiwch library@abertawe.ac.uk

Newyddion llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau.

Bwrdd gwaith neu ar-lein?

Mae 2 fersiwn o EndNote ar gael – fersiwn bwrdd gwaith a fersiwn ar-lein. Mae'r brifysgol un darparu'r feddalwedd bwrdd gwaith am ddim i fyfyrwyr ond mae gennym wybodaeth am y fersiwn ar-lein os ydych am roi cynnig arni.

Fideos hyfforddiant EndNote

Mae nifer fawr o fideos ar gael i helpu gydag EndNote ac maent yn ymdrin a phopeth o gyfiwyniad cyffredinol i dasgau penodol. Cliciwch ar y ddolen fideos EndNote uchod i weld mwy.

Hyfforddiant

Bydd gweithdai EndNote y tymor hwn ar:

I'w drefnu

Trefnu hyfforddiant EndNote

Os ydych yn fyfyriwr Ph.D. mae sesiynau ychwanegol ar gael fel rhan o raglen hyfforddiant ôl-raddedig y brifysgol

Mae’r llawlyfrau a tiwtoralau yr ydym yn eu defnyddio ar gyfer ein cyrsiau ar gael isod.  

Ask a Librarian

Gan ddefnyddio APA 7th

Os nad yw'r arddull APA 7 ar gael yn eich arddulliau EndNote:

Ewch i https://endnote.com/style_download/apa-7th-american-psychological-association-7th-edition/ a chliciwch ar y botwm lawrlwytho.

Cadwch y ffeil a'i hagor yn EndNote.

Dewiswch File Save fel i arbed yn y lleoliad cywir. Os ydych chi am wirio ble y dylai fod yn EndNote cliciwch Edit - Preferences - Folder locations.

Caewch EndNote a'i ailagor i godi'r arddull newydd

Cliciwch Select another style i ddod o hyd i APA 7th.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence