Skip to main content

EndNote: Ynghylch EndNote: Ynghylch EndNote

This page is also available in English

Bydd EndNote yn:

Icon for EndNote X7

Bydd EndNote yn: 

  • storio ac yn rheoli cyfeiriadau yn eich cronfa ddata eich hun fel y byddwch yn gwybod ble maen nhw.  
  • gweithio gyda Word i fformatio’ch cyfeiriadau mewn ystod eang o arddulliau.  
  • mewnforio cyfeiriadau o lawer o gronfeydd data ar-lein megis Web of Science ac ni fydd angen i chi eu teipio.    

Beth os nad oes gennyf EndNote ar fy nghyfrifiadur personol?

Ceir EndNote (y fersiwn bwrdd gwaith) yn yr adran Apiau Cyffredin ar gyfrifiaduron mynediad agored. Os nad oes gennych EndNote, gofynnwch i’ch technegydd lleol neu cyflwynwch gais trwy ddesg wasanaeth Gwasanaethau a Systemau Gwybodaeth (ar gael ar gyfer peiriannau y mae’r Brifysgol yn berchen arnynt yn unig).

Nid yw’r drwydded yn berthnasol i gyfrifiaduron gartref. Pe hoffech brynu’r meddalwedd, cewch gysylltu â’r dosbarthwr Bilaney Consultants a leolir yn y DU. Bydd y ddolen isod yn rhoi disgownt i chi oherwydd ein trwydded safle.  

Fersiwn Macintosh

Mae fersiwn o EndNote ar gael ar gyfer y Macintosh. Ceir canllaw cyflym yma.

Hefyd mae ap EndNote am ddim ar gyfer yr IPAD a fydd yn cysoni â’ch llyfrgell ar-lein.  Gellir lawrlwytho hyn o iTunes.

Llawlyfr EndNote

Os ydych yn defnyddio’r fersiwn bwrdd gwaith o EndNote dylech ddod o hyd i lawlyfr pdf ar eich cyfrifiadur.  Cewch ddod o hyd iddo drwy chwilio am Endnote*.pdf. Os na allwch ddod o hyd iddo, mae ar gael ar wefan Thomson.

Rhestr gyfeirio gyflym EndNote Online. 

 

Cefnogaeth Clarivate EndNote

Cymorth gydag EndNote

  • Gall eich tîm pwnc yn y llyfrgell helpu gyda nifer o gwestiynau EndNote. Cysylltwch â nhw’n uniongyrchol neu e-bostiwch library@abertawe.ac.uk

Bwrdd gwaith neu ar-lein?

Mae 2 fersiwn o EndNote ar gael – fersiwn bwrdd gwaith a fersiwn ar-lein. Mae’r fersiwn ar-lein am ddim ac yn ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o waith myfyrwyr. Mae gan y fersiwn bwrdd gwaith fwy o nodweddion megis y gallu i fewnforio dogfennau PdF a golygu arddulliau. Yn gyffredinol rydym yn argymell y fersiwn bwrdd gwaith ar gyfer myfyrwyr Ph.D. a staff sy’n gwneud darnau hwy o waith.  Mae’r ddolen isod yn cysylltu â siart gymharu. 

Fideos hyfforddiant EndNote

Hyfforddiant

Bydd gweithdai EndNote y tymor hwn ar:

Dydd Gwener 1 Chwefror 10-11.30am, Ystafell Hyfforddi 3, Llyfrgell Parc Singleton

Dydd Mercher 6 Mawrth 2.30-4pm Ystafell Hyfforddi 1, Llyfrgell Parc Singleton

Trefnu hyfforddiant EndNote

Os ydych yn fyfyriwr Ph.D. mae sesiynau ychwanegol ar gael fel rhan o raglen hyfforddiant ôl-raddedig y brifysgol

Mae’r llawlyfrau yr ydym yn eu defnyddio ar gyfer ein cyrsiau ar gael isod.  

Ask a Librarian

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence