Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Hafan

This page is also available in English

Cyflwyniad

Croeso i’r LibGuide ar gyfer Ysgoloriaeth Addysgu a Dysgu ar gyfer staff neu fyfyrwyr sy’n dymuno darganfod, defnyddio a chreu llenyddiaeth ymchwil am addysgu a dysgu ym maes Addysg Uwch. Gallai hyn fod ar gyfer y Gymdeithas AAU neu TAR, neu i ymchwilio i addysgu ym maes Addysg Uwch. 

Mae’r canllaw hwn yn trafod addysgu a dysgu ym maes Addysg Uwch – mae gennym ganllaw Addysg hefyd sydd â therfynau ehangach i gynnwys ysgolion a mwy. 

Adnoddau Allweddol SOTL

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Gwneud cais am fenthyciad, pennod neu gopi o erthygl at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol.

Cyflwyno Cais

 

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT)

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) yn cyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr trwy rannu a hybu arfer dda mewn dysgu ac addysgu, noddi a hyrwyddo ymchwil addysgeg, a gwella proffil dysgu ac addysgu ar draws y sefydliad.

Addysg ac Astudiaethau Plant

Holi Llyfrgellydd

Eich Llyfrgellwyr

Mae gan bob ysgol a choleg dîm o lyfrgellwyr pwnc i gefnogi eich ymchwil. Cysylltwch gyda’ch llyfrgellwyr i gael ychydig o gyngor ar ba gronfeydd data i’w defnyddio a sut i chwilio’n fwy effeithiol.

Cymorth Ymchwil ac Mynediad Agored

Anfonwch eich adborth atom

Crëwyd y Canllaw Llyfrgell hwn gan:

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth! Beth allwn ei ychwanegu/newid i wneud y canllaw hwn yn fwy defnyddiol i chi?

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence