Skip to main content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Cyfnodolion SOTL

This page is also available in English

Cyfnodolion Arwyddocaol Addysg Uwch

Mae defnyddio mydryddiaeth i raddio cyfnodolion yn ymarfer sy’n cael ei wrthwynebu. Mae’r cyfnodolion sy’n cael eu rhestru yma wedi eu cydnabod am eu heffaith, serch hynny mae’n hynod bwysig nodi y gall erthyglau o safon uchel ymddangos ar draws ystod eang o gyfnodolion sydd wedi eu harchwilio gan gymheiriaid a dylid eu beirniadu am eu nodweddion eu hunain.

Mae nifer o’r teitlau hyn yn canolbwyntio’n gryf ar yr UDA, mae eraill yn fwy rhyngwladol.

Cyhoeddi SOTL

Bydd gan bob maes pwnc ateb ei hun i’r cwestiwn “ble i fynd i gyhoeddi ymchwil addysg?”

Cyfnodolion addysg