Skip to Main Content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Cyfnodolion SOTL

This page is also available in English

Cyhoeddi SOTL

Bydd gan bob maes pwnc ateb ei hun i’r cwestiwn “ble i fynd i gyhoeddi ymchwil addysg?”

Cyfnodolion Arwyddocaol Addysg Uwch

Mae defnyddio mydryddiaeth i raddio cyfnodolion yn ymarfer sy’n cael ei wrthwynebu. Mae’r cyfnodolion sy’n cael eu rhestru yma wedi eu cydnabod am eu heffaith, serch hynny mae’n hynod bwysig nodi y gall erthyglau o safon uchel ymddangos ar draws ystod eang o gyfnodolion sydd wedi eu harchwilio gan gymheiriaid a dylid eu beirniadu am eu nodweddion eu hunain.

Mae nifer o’r teitlau hyn yn canolbwyntio’n gryf ar yr UDA, mae eraill yn fwy rhyngwladol.

LibKey Nomad