Skip to main content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Hafan

This page is also available in English

Cyflwyniad

Croeso i’r LibGuide ar gyfer Ysgoloriaeth Addysgu a Dysgu ar gyfer staff neu fyfyrwyr sy’n dymuno darganfod, defnyddio a chreu llenyddiaeth ymchwil am addysgu a dysgu ym maes Addysg Uwch. Gallai hyn fod ar gyfer y Gymdeithas AAU neu TAR, neu i ymchwilio i addysgu ym maes Addysg Uwch. 

Mae’r canllaw hwn yn trafod addysgu a dysgu ym maes Addysg Uwch – mae gennym ganllaw Addysg hefyd sydd â therfynau ehangach i gynnwys ysgolion a mwy. 

Adnoddau Allweddol SOTL

Anfonwch eich adborth atom

Crëwyd y Canllaw Llyfrgell hwn gan:

  • Philippa Price, Llyfrgellydd Pwnc sy'n rhoi cymorth i'r Coleg Peirianneg, yr Ysgol Reolaeth a’r Ysgol Addysg: p.price@abertawe.ac.uk

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth! Beth allwn ei ychwanegu/newid i wneud y canllaw hwn yn fwy defnyddiol i chi?

Eich Llyfrgellwyr

Mae gan bob ysgol a choleg dîm o lyfrgellwyr pwnc i gefnogi eich ymchwil. Cysylltwch gyda’ch llyfrgellwyr i gael ychydig o gyngor ar ba gronfeydd data i’w defnyddio a sut i chwilio’n fwy effeithiol.

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT)

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) yn cyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr trwy rannu a hybu arfer dda mewn dysgu ac addysgu, noddi a hyrwyddo ymchwil addysgeg, a gwella proffil dysgu ac addysgu ar draws y sefydliad.

Ewch i wefan SALT

Addysg

Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence