Skip to Main Content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Hafan

This page is also available in English

Cyflwyniad

Croeso i’r LibGuide ar gyfer Ysgoloriaeth Addysgu a Dysgu ar gyfer staff neu fyfyrwyr sy’n dymuno darganfod, defnyddio a chreu llenyddiaeth ymchwil am addysgu a dysgu ym maes Addysg Uwch. Gallai hyn fod ar gyfer y Gymdeithas AAU neu TAR, neu i ymchwilio i addysgu ym maes Addysg Uwch. 

Mae’r canllaw hwn yn trafod addysgu a dysgu ym maes Addysg Uwch – mae gennym ganllaw Addysg hefyd sydd â therfynau ehangach i gynnwys ysgolion a mwy. 

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Gwneud cais am fenthyciad, pennod neu gopi o erthygl at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol.

Cyflwyno Cais

 

Eich Llyfrgellwyr

Mae gan bob ysgol a choleg dîm o lyfrgellwyr pwnc i gefnogi eich ymchwil. Cysylltwch gyda’ch llyfrgellwyr i gael ychydig o gyngor ar ba gronfeydd data i’w defnyddio a sut i chwilio’n fwy effeithiol.

Cymorth Ymchwil a Mynediad Agored

Mae'r cwrs Ôl-raddedig hwn yn cynnwys dolenni i wybodaeth sy'n ddefnyddiol i chi fel Ôl-raddedig, gan gynnwys Canllawiau Llyfrgell a ffynonellau allanol. Mae'n gweithio orau trwy lywio i'r adran y mae angen gwybodaeth arnoch amdani, er bod yna lawer o ddolenni defnyddiol yn yr adran Cymorth hefyd. Defnyddiwch y canllaw hwn i'ch helpu drwy gydol eich gyrfa ôl-raddedig. 

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT)

Mae Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) yn cyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr trwy rannu a hybu arfer dda mewn dysgu ac addysgu, noddi a hyrwyddo ymchwil addysgeg, a gwella proffil dysgu ac addysgu ar draws y sefydliad.

Canolfan Ymchwil i Ymarfer (CRIP)

Y Ganolfan Ymchwil i Ymarfer (CRIP) yw prif lwybr y Brifysgol ar gyfer cynnal ymchwil addysgol. Mae’r Ganolfan wedi cael ei sefydlu ar adeg o ddiddordeb newydd mewn ymchwil addysgol a’r ymgyrch ar gyfer arfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Wrth wneud ymchwil, mae'r Adran Addysg ac Astudiaethau Plentyndod wedi ymrwymo i werthoedd craidd y Brifysgol, sef proffesiynoldeb, cydweithio a gofal.

Mae gan y Ganolfan bedwar nod:

  1. Codi ymwybyddiaeth o newyddion a gweithgareddau'r Ganolfan.
  2. Datblygu adnoddau o ansawdd uchel i gefnogi ymchwil addysgol.
  3. Meithrin gallu ymchwil addysgol.
  4. Cryfhau partneriaethau ar gyfer ymchwil cydweithredol ac ymholiad proffesiynol.

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence