Skip to Main Content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): SOTL a REF

This page is also available in English

REF2021

Wonkhe:

“Mae’n weddol syml mewn gwirionedd. Ar gyfer popeth ar wahân i Brif Banel A (meddygaeth a pherthnasol), gellir cyflwyno ymchwil addysgegol i unrhyw banel pwnc, a fydd wedyn yn cymryd cyngor gan y panel Addysg.”

Bydd y REF2021 Canllawiau Drafft ar gyfer Gofynion Panel a Dulliau Gweithio yn trafod hyn: chwiliwch o fewn y PDF am y term “addysgegol” er mwyn gweld sut mae’r gwahanol banelau yn cyfeirio ato: https://www.ref.ac.uk/publications/consultation-on-the-panel-criteria-and-working-methods-201802/