Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Gyfraith: Sut i

This page is also available in English

Sut i ddefnyddio cyfleusterau’r Llyfrgell

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol am aseiniadau, mynediad at ddogfennau ac adnoddau digidol i'ch helpu i gynllunio ymchwil cyfreithiol yn effeithiol, a sut i ddefnyddio'r Llyfrgell a'i chyfleusterau yn effeithiol. Am wybodaeth fwy cyffredinol, ewch i dudalennau gwe ein Llyfrgell.

Pecyn Cymorth Goroesi Aseiniadau

Problemau â mynediad at gronfeydd data

Os oes angen cyfrinair arnoch ar gyfer cronfa ddata gyfreithiol, neu os cewch unrhyw broblemau wrth fewngofnodi i gronfa ddata, e-bostiwch lawlib@swansea.ac.uk a byddwn yn ateb cyn gynted â phosib. Mae croeso i chi gynnwys cipluniau er mwyn ein helpu i ddatrys y broblem.

Sut i ddefnyddio Llyfrgell y Gyfraith a chynnal ymchwil cyfreithiol

Caiff cyflwyniad PowerPoint Sefydlu a Sesiynau Hyfforddi ei ychwanegu yma...

LawPort

Mae Law PORT yn gasgliad o adnoddau hyfforddi mynediad agored ar-lein sydd â’r nod o wella sgiliau llythrennedd gwybodaeth myfyrwyr doethuriaeth yn y gyfraith. Cafodd y tiwtorialau eu creu gan Lyfrgell Sefydliad Astudiaeth Uwch yn y Gyfraith i gefnogi ymchwilwyr ledled y DU gydag ymchwil mewn cyfraith ryngwladol genedlaethol a’r defnydd o OSCOLA.

Cael mynediad at adnoddau digidol

Mae'r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o adnoddau digidol megis e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data ar-lein a fydd yn eich helpu i gael mynediad at wybodaeth ysgolheigaidd o ansawdd uchel.

  • I fewngofnodi, defnyddiwch eich rhif myfyriwr chwe digid fel yr enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arferol.

  • Defnyddiwch iFind am fynediad at yr adnoddau digidol rydym wedi tanysgrifio iddynt er mwyn sicrhau y cewch eich adnabod fel defnyddiwr o Brifysgol Abertawe.

Gellir cael mynediad at bron y cyfan o'n adnoddau electronig cyfreithiol (ac eithrio i-law.com) oddi ar y campws gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair y Brifysgol. Gydag eraill, fodd bynnag, weithiau gall fod yn anos dod o hyd i'r llwybr cywir i fewngofnodi. Y peth gorau i'w wneud yw chwilio am y cyfnodolyn neu'r gronfa ddata yn iFind a dilyn y ddolen yno. Bydd yr arweiniad hwn yn eich helpu.

Dolenni i'r ymarferion ymchwil Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith

Bydd y dolenni yn y blwch hwn yn eich helpu ag adran gyntaf ymarferion ymchwil GDL y Llyfrgell.