Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Gyfraith: Canfod Cyfnodolion Cyfreithiol

This page is also available in English

Dod o hyd i gyfnodolion y Gyfraith (chwilio am erthyglau)

Mae Llyfrgell y Gyfraith yn tanysgrifio i dros 100 o gyfnodolion/adolygiadau print y gyfraith, a thros 1,500 ar ffurf electronig. Mae'r rhain yn gyhoeddiadau ysgolheigaidd a gynhyrchir yn rheolaidd sy'n canolbwyntio ar faterion cyfreithiol. Caiff yr erthyglau yn y cyfnodolion hyn eu hadolygu gan gymheiriaid, hynny yw, cânt eu gwerthuso gan weithwyr proffesiynol eraill yn yr un maes. Gallai fod cyfnodolion y mae eich tiwtoriaid yn eu hargymell ar eich rhestr ddarllen. Efallai y cewch restr lawn o erthyglau penodol hefyd, neu efallai y gofynnir i chi ymchwilio erthyglau ar bwnc penodol. Bydd y dudalen hon yn dangos eich opsiynau ar gyfer dod o hyd i'r deunydd darllen y mae ei angen arnoch.

Dylai'ch rhestr ddarllen ar gyfer eich modiwlau fod ar gael yn ein modular catalogue. Os nad ydyw, gofynnwch i'ch tiwtor gynnwys un. Maent yn ddefnyddiol iawn ac yn hawdd eu creu.

Dod o hyd i Erthyglau’r Gyfraith o’r Deyrnas Unedig

Gall Google Scholar fod yn ffynhonnell ddefnyddiol ar gyfer dod o hyd i erthyglau o ddiddordeb, ond ni fydd yn rhoi mynediad i bopeth sydd yng nghronfeydd data tanysgrifiad y llyfrgell ac nid yw popeth sy'n cael ei ddangos wedi'i adolygu gan gymheiriaid.

Dylech hefyd edrych ar y tab 'Adnoddau Allweddol' uchod i gael rhestr gynhwysfawr o gronfeydd data.

Cyfnodolion Rhyngwladol

Mae cyfnodolion rhyngwladol o lawer o awdurdodaethau ar gael ar ffurf papur ac electronig hefyd. Mae ffynonellau allweddol yn cynnwys...

 

 

Mynediad i Achosion (Rhyngwladol gan Westlaw UK- Services- International Materials)

Cliciwch ffynonellau - yna dewiswch wlad

Dod o hyd i Erthyglau ar sail Cyfeirnod Cyfnodolyn

Byddwch yn sylwi'n fuan bod cyfeirnod ynghlwm wrth erthyglau mewn cyfnodolion i roi gwybod i chi ble i ddod o hyd iddynt. Fel rheol, mae hyn yn cynnwys byrfodd o'r cyfnodolyn sy'n cynnwys yr erthygl...y fformat yw...

 

Os nad ydych yn gwybod beth yw ystyr y byrfodd, ewch i Cardiff Index to Legal Abbreviations. Bydd y wefan hon yn eich helpu i ddod o hyd i deitl llawn y cyfnodolyn cyfreithiol. Enghraifft syml yw Yale LJ, sy'n sefyll am Yale Law Journal. Gallwch fynd i iFind a chwilio am Yale Law Journal i weld a oes gennym fynediad i'r fersiynau argraffedig, electronig neu'r ddwy fersiwn. Cedwir copïau papur o gyfnodolion y Gyfraith yn Llyfrgell y Gyfraith (Adain y Dwyrain, lefel 4 a lefel 3) ac maent i gyd at ddiben cyfeirio yn unig.

Yn aml, bydd yn gynt ac yn haws chwilio'n uniongyrchol am eich erthygl yn adrannau cyfnodolion cronfeydd data (ar y chwith) megis Westlaw, LexisLibrary a Hein gan ddefnyddio allweddeiriau ar sail enw'r awdur, y teitl neu'r pwnc. Dyma enghraifft...

Os cewch unrhyw anhawster wrth ddod o hyd i erthygl benodol mewn cyfnodolyn, cysylltwch â thîm y llyfrgell ar gyfer y Gyfraith ar unwaith.

Defnyddio OSCOLA i Gyfeirnodi Cyfnodolion y Gyfraith

 Dangosir y fformat sylfaenol ar gyfer cyfeirnodi cyfnodolyn y gyfraith mewn OSCOLA isod. Mae'r canllaw cyflawn i OSCOLA ar gael ar y tab Cyfeirnodi uchod.

Browzine ar gyfer cyfnodolion y Gyfraith

Cymorth gydag erthyglau mewn cyfnodolion