Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Gyfraith: Canfod Achosion

This page is also available in English

Chwilio am Achosion ym Mhrifysgol Abertawe.

Ym Mhrifysgol Abertawe, cewch fynediad Mhrifysgol Abertawe, cewch fynediad i dros 400,000 o adroddiadau achosion yn y DU (cyfraith achosion) o 1220 hyd at heddiw, ar ffurf copïau electronig a phapur. Mae adroddiad achos yn drawsgrifiad o ddyfarniad llys lle codwyd pwynt o arwyddocâd cyfreithiol. Yn draddodiadol, mae'r nodiadau achos hyn wedi cael eu casglu ynghyd mewn cyfres o gyhoeddiadau o adroddiadau cyfraith unigol megis The Weekly Law Reports (WLR). Y dyddiau hyn, mae casgliadau anferth o amrywiaeth o gyhoeddiadau Adroddiadau Cyfraith ar gael mewn cronfeydd data mawr megis Westlaw UK a LexisLibrary.

Byddwch yn sylwi'n fuan bod cyfeirnod yn cael ei ddynodi i achosion i roi gwybod i chi ble i ddod o hyd iddynt. Fel rheol, mae hyn yn cynnwys byrfodd o'r gyfres o adroddiadau cyfraith sy'n cynnwys yr achos...

 Os nad ydych yn gwybod beth yw ystyr y byrfodd, ewch i'r Cardiff Index to Legal Abbreviations .Bydd y wefan hon yn eich helpu i ddod o hyd i deitl llawn yr adroddiad cyfraith. Wedyn gallwch ddefnyddio iFind i chwilio am gopi papur o'r adroddiad yn y llyfrgell. Gallwch hefyd ddewis darllen fersiwn ar-lein o'r dyfarniad yn yr achos ar Westlaw UK neu LexisLibrary (mae'r ddau ar gael drwy iFind hefyd).

Os cewch unrhyw anhawster dod o hyd i'r gyfraith achosion sydd ei hangen arnoch, cysylltwch â thîm pwnc y Gyfraith ar unwaith.

Dyma rai enghreifftiau o gyfeirnodi cyfraith achosion gan ddefnyddio arddull cyfeirnodi OSCOLA.

Y fformat yw Enw'r Achos, Dyfyniad Niwtral, Dyfyniad yr Adroddiad Cyfraith

Map o Lyfrgell y Gyfraith - Adroddiadau Cyfraith yn yr Ardal Goch

Achosion y DU ar-lein

Mae'r rhan fwyaf o adroddiadau cyfraith y DU ar gael ar-lein naill ai gan Westlaw UK neu LexisLibrary. Westlaw UK yw'r man cychwyn gorau ar gyfer achosion Lloegr a Chymru.

Defnyddiwch y tab 'Cases' i chwilio am adroddiadau ar sail dyfyniad neu enw parti.

Dod o hyd i Adroddiad Cyfraith

Gyfraith Achosion Ryngwladol

Mae fersiynau electronig a phapur o Gyfraith Achosion Ryngwladol o nifer o awdurdodaethau ar gael hefyd. Rhestrir rhai prif ffynonellau isod.

Mynediad i Achosion (Rhyngwladol gan Westlaw UK - Services - International Materials)

Cliciwch ffynonellau - yna dewiswch wlad