Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Gyfraith: Dechrau arni

This page is also available in English

Croeso i Ganllaw Pwnc y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe

Croeso i dudalennau'r Llyfrgell ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr Coleg y Gyfraith. Mae Llyfrgell y Gyfraith yn Adain y Dwyrain ar Lawr 4 Llyfrgell Campws Parc Singleton – mae lifft ar gael. Diben y canllaw hwn yw eich cynorthwyo â'ch aseiniadau ac wrth gynnal ymchwil i'r gyfraith. Gall eich Tîm Llyfrgell y Gyfraith eich helpu gyda'r canlynol:

  • cymorth i ddod o hyd i ddeunyddiau yn y llyfrgell ac ar y we ar gyfer eich aseiniadau a'ch traethodau hir

  • cymorth gyda meddalwedd llyfryddiaethol megis EndNote

  • cymorth i ddod o hyd i wybodaeth arbenigol

  • cymorth i ddod o hyd i wybodaeth arbenigol

Mae peth gwybodaeth sylfaenol hanfodol ar y dudalen isod. Cliciwch ar y tabiau unigol uchod am wybodaeth am feysydd penodol o Ymchwil ac Astudio'r Gyfraith.

Mae croeso i chi anfon e-bost atom, trydar neu drefnu apwyntiad i siarad â ni – mae manylion llawn isod  -  Sean Barr - Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd

s.p.barr@swansea.ac.uk

Mwy o help a fideos ar-lein

Dewch o hyd i ragor o gefnogaeth ar-lein, fideos ac arweiniad ar ymchwil ar Hwb Llyfrgell y Gyfraith yn Canvas - https://canvas.swansea.ac.uk/courses/22592

Llyfrgellwyr y Gyfraith

 

 

 

 

 

 

 


Ch-D Sean Barr (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd) Katherine Jones, Sian Neilson (Llyfrgellwyr Pwnc) 

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Bydd y wefan Ask yn eich helpu i fod yn drefnus wrth gwblhau aseiniad.  Teipiwch  ddyddiad cyflwyno’r aseiniad a byddwch yn cael llinell amser i’ch helpu chi.

Newyddion llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Cronfeydd data allweddol

I gael cyfrinair i-Law e-bostiwch lawlib@swansea.ac.uk

Defnyddio iFind - Sut i ddechrau chwilio am unrhyw beth!

iFind yw’r man galw cyntaf i ganfod unrhyw beth yn y llyfrgell. Gallwch chwilio am lyfrau, cronfeydd data a rhagor. 

Chwiliad Uwch

Holi Llyfrgellydd

Cyfeiriadau a Thalfyriadau Cyfreithiol

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence