Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Gyfraith: Canfod Deddfwriaeth

This page is also available in English

Canfod Deddfwriaeth

Mae Llyfrgell y Gyfraith yn cadw deddfwriaeth o'r canol oesoedd hyd at heddiw. Y darn o ddeddfwriaeth hynaf sydd mewn grym o hyd yw Statud Marlborough a ddeddfwyd ym 1267. Gallwch weld copi papur ohono yn y llyfrgell neu ar-lein unrhyw le yn y byd drwy gyrchu ein cronfeydd data ar-lein. Yn ogystal â fersiynau cyfredol o ddeddfwriaeth, gallwch weld fersiynau hanesyddol o gyfreithiau a ddiddymwyd a allai fod yn hanfodol i'ch astudiaethau a'ch ymchwil. Byddwch hefyd yn gallu dilyn cynnydd Biliau wrth iddynt symud drwy'r Senedd cyn dod yn gyfraith gwlad o bosib.

Chwilio am Ddeddfwriaeth

Yn y cronfeydd data a restrir ar yr ochr, cewch chwilio am ddeddfwriaeth ar sail teitl, pwnc neu allweddair. Fel rheol, mae Deddfwriaeth Sylfaenol ar ffurf Deddf Gyffredinol sy'n cael ei chytuno gan y Senedd ond ceir Deddfau Preifat a Deddfau Lleol a Phersonol hefyd. (Gall Gorchmynion a Mesurau amrywiol eraill gael eu hystyried yn ddeddfwriaeth sylfaenol hefyd). Weithiau, cyfeirir at Ddeddfwriaeth Eilaidd fel Deddfwriaeth Ddirprwyedig hefyd. Y ffurf fwyaf cyffredin yw Offerynnau Statudol ond gall fod ar ffurf Gorchmynion, Rheolau neu Reoliadau hefyd.

Dyma rai enghreifftiau o Ddeddfau ac Offerynnau Statudol (SI) wedi'u dyfynnu yn arddull gyfeirnodi OSCOLA.

Pe byddech am ddarllen Deddf Hawliau Dynol 1998, gallech fewngofnodi i Westlaw a chwilio am Human Rights Act 1998.

 

Byddwch yn ofalus bob amser i sicrhau bod y fersiwn rydych yn ei chyrchu mewn grym...mae'n bosib bod y ddeddf wedi'i diddymu neu ei diwygio.

 

Map o Lyfrgell y Gyfraith - Deddfwriaeth yn y blwch coch

Deddfwriaeth y DU ar-lein

Deddfwriaeth argraffedig yn y llyfrgell

  • Public General Acts and Measures (to present day)
  • The statutes of the realm, from Magna Carta to Queen Anne (1215 -1713)
  • Statutes Revised - (1235-1948)
  • Law Reports Statutes (1866- 1939)
  • Chitty Annual Statutes  (1889 -1948)
  • Chronological Table of Statutes (1235 -1991)

Deddfwriaeth ryngwladol

 Mae fersiynau electronig a phapur o Gyfraith Achosion Ryngwladol o nifer o awdurdodaethau ar gael hefyd. Rhestrir rhai prif ffynonellau isod.

 

Mynediad i Achosion (Rhyngwladol gan Westlaw UK - Services - International Materials)

 

Cliciwch ffynonellau - yna dewiswch wlad