Skip to Main Content

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Cyflwyniad

Mae’r canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr yn yr Ysgol Addysg, gan gynnwys rhaglenni Astudiaethau Plentyndod Cynnar. Mae’n cynnwys dolenni i lyfrau pwnc, cyfnodolion a chronfeydd data arbenigol. Mae canllawiau a manylion cyswllt os oes angen help arnoch.

Eich Llyfrgellwyr

eich llyfrgellwyrTîm Llyfrgell y Yr Ysgol Addysg yw Naomi Prady (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd) a Philippa Price (Llyfrgellydd Pwnc).

Mae eich Llyfrgellwyr yma i’ch helpu canfod y wybodaeth rydych ei hangen ar gyfer eich prosiectau a cyfeirio at y wybodaeth rydych yn ei defnyddio.

 

LibraryPlus

LibraryPlus - Cefnogaeth ychwanegol i'ch astudiaethau 

Rydym wedi cynllunio'n arbennig nifer o wasanaethau, o'r enw LibraryPlus, sy'n gallu gwneud eich bywyd fel myfyriwr yn hawsach.

Pwy sy'n gallu defnyddio LibraryPlus? Pob myfyriwr, yn enwedig:

  • Myfyrwyr rhan-amser
  • Myfyrwyr bellter
  • Myfyrwyr yn y gweithle
  • Myfyrwyr sydd ar leoliad (e.e. Gwyddor Iechyd)
  • Myfyrwyr Anabl
  • Gofalwyr​

Ewch i'r wefan LibraryPlus am fwy o wybodaeth

SCONUL

Newyddion llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau.

Adnoddau o’r radd flaenaf

Rhowch nodau tudalen i’r tudalennau defnyddiol hyn

Myfyrwyr newydd! Cyn y gallwch chi gael mynediad at wasanaethau a systemau TG Prifysgol Abertawe, mae’n rhaid i chi: (achos y lluosog) 

  • Fewngofnodi 
  • Newid eich cyfrinair 
  • Ailosod Cyfrinair Hunan-wasanaeth a Dilysydd Aml-ffactor 

Canllawiau cyfeirnodi APA

Ceir rhagor o wybodaeth a chymorth ynghylch Uniondeb Academaidd a Chamymddygiad Academaidd ar MyUni.

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence