Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Cyflwyniad

Mae’r canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr yn yr Ysgol Addysg, gan gynnwys rhaglenni Astudiaethau Plentyndod Cynnar. Mae’n cynnwys dolenni i lyfrau pwnc, cyfnodolion a chronfeydd data arbenigol. Mae canllawiau a manylion cyswllt os oes angen help arnoch.

Eich Llyfrgellwyr

eich llyfrgellwyrTîm Llyfrgell y Yr Ysgol Addysg yw Naomi Prady (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd) a Philippa Price (Llyfrgellydd Pwnc).

Mae eich Llyfrgellwyr yma i’ch helpu canfod y wybodaeth rydych ei hangen ar gyfer eich prosiectau a cyfeirio at y wybodaeth rydych yn ei defnyddio.

 

LibraryPlus

LibraryPlus - Cefnogaeth ychwanegol i'ch astudiaethau 

Rydym wedi cynllunio'n arbennig nifer o wasanaethau, o'r enw LibraryPlus, sy'n gallu gwneud eich bywyd fel myfyriwr yn hawsach.

Pwy sy'n gallu defnyddio LibraryPlus? Pob myfyriwr, yn enwedig:

  • Myfyrwyr rhan-amser
  • Myfyrwyr bellter
  • Myfyrwyr yn y gweithle
  • Myfyrwyr sydd ar leoliad (e.e. Gwyddor Iechyd)
  • Myfyrwyr Anabl
  • Gofalwyr​

Ewch i'r wefan LibraryPlus am fwy o wybodaeth

SCONUL

Newyddion llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau.

Adnoddau o’r radd flaenaf

Rhowch nodau tudalen i’r tudalennau defnyddiol hyn

Myfyrwyr newydd! Cyn y gallwch chi gael mynediad at wasanaethau a systemau TG Prifysgol Abertawe, mae’n rhaid i chi: (achos y lluosog) 

  • Fewngofnodi 
  • Newid eich cyfrinair 
  • Ailosod Cyfrinair Hunan-wasanaeth a Dilysydd Aml-ffactor 

Canllawiau cyfeirnodi APA

Ceir rhagor o wybodaeth a chymorth ynghylch Uniondeb Academaidd a Chamymddygiad Academaidd ar MyUni.

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence