Skip to Main Content

Cyhoeddi Ymchwil Effeithiol: Ymchwil Agored a Mynediad Agored: Cyhoeddi Ymchwil & Hawliau Trwyddedu

This page is also available in English

Polisi Cadw Hawliau: Cyhoeddi Ymchwil 2023

Cefndir: lansiodd cOAlition S ei Strategaeth Cadw Hawliau (RRS) yn 2021. Mae hwn yn galluogi awduron i gadw digon o hawliau i lawysgrifau eu herthyglau eu hunain yn ôl eu dymuniad.  

Ein prosiect: Mewn ymateb i'r newidiadau hyn, mae Prifysgol Abertawe wedi ystyried diweddaru ein polisi Cyhoeddi Ymchwil yn ogystal â meysydd sy'n gorgyffwrdd mewn polisïau Eiddo Deallusol a Mynediad Agored. Nod y cyflwyniad hwn yw esbonio'r cefndir a'r rhesymeg y tu ôl i’r polisi Cadw Hawliau, ei weithredu a'i effaith ar ymchwilwyr. Mae hyn yn cynnwys galluogi ymchwilwyr i gadw reolaeth dros eu hawliau fel awdur a chydymffurfio â gofynion cyllidwyr o ran Mynediad Agored. 

Bydd prosiect y Strategaeth Cadw Hawliau'n arwain at Bolisi Cyhoeddi Ymchwil newydd a disgwylir iddo gael ei lansio yn haf 2023. Mae'r recordiad o'r sesiwn hon ar gael i'w wylio yma: https://bit.ly/RRSProject2023SwanseaUniversity 

 

 

Cyflafareddiad: Byddai tîm y prosiect yn croesawu eich adborth a'ch cwestiynau yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn. Cysylltu: LibraryResearchSupport@swansea.ac.uk 

Fideo

Trwyddedu Creative Commons

creative Commons Logo

Mae 'trwydded agored' yn golygu trwydded sy'n caniatáu i unrhyw un gyrchu, defnyddio, addasu a rhannu'r deunydd a drwyddedir yn rhydd at unrhyw ddiben. Gallai hyn gynnwys trwyddedau sy'n cydymffurfio â'r Diffiniad Agored sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin ar gyfer gweithiau ysgolheigaidd a setiau data, megis trwydded Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY); y Drwydded Llywodraeth Agored (OGL) ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus; a thrwyddedau Ffynhonnell Agored a ddefnyddir fel arfer ar gyfer côd ffynhonnell meddalwedd, megis Trwydded 2.0 Apache neu Drwydded Gyhoeddus Gyffredinol (GPL) y GNU.

Mae gan Creative Commons nifer o drwyddedau enghreifftiol y mae awduron yn gallu eu cymhwyso 'fel y maent' neu eu haddasu at eu gofynion. Mae'r trwyddedau'n cynnwys yr elfennau hyn:

  • Priodoli (BY) - mae'n rhaid i chi briodoli trwyddedwr y gwaith.
  • Anfasnachol (NC) - Gallwch ddefnyddio'r gwaith at ddibenion anfasnachol yn unig.
  • Dim Deilliadau (ND) - Ni chewch greu addasiadau o'r gwaith.
  • Share-alike (SA) - Cewch greu addasiadau o'r gwaith, ond mae'n rhaid i'r rhain fod yn unol â'r un drwydded â'r gwaith hwn.
  • Rhydd o bob cyfyngiad hawlfraint (CCO) - Dyma'r drwydded fwyaf haelfrydig ac mae'n golygu na chedwir hawlfraint o gwbl.

Fel arfer, ceir y trwyddedau hyn ar allbynnau ymchwil Mynediad Agored, a gallant eich helpu i rannu eich gwaith wrth ddiogelu ei uniondeb. Mae gan y trwyddedau haen o Gôd Cyfreithiol, Gweithred Gyffredin y gall pobl ei darllen, ac elfen y gall peiriannau ei darllen, er mwyn i feddalwedd ei deall. Bydd y symbol a fydd yn ymddangos fel arfer ar waelod allbwn ymchwil yn ymddangos rhywbeth fel hyn: