Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): MHRA neu APA?

This page is also available in English

MHRA neu APA?

Mae'r Gyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol wedi mabwysiadu 2 ddull cyfeirnodi i’w defnyddio gan israddedigion: APA (arddull awdur-dyddiad) a MHRA (arddull troednodyn)

Mae rhai adrannau yn cynnig dewis, tra mae eraill yn ffafrio un yn benodol, neu yn dueddol o ffafrio un dros y llall.

Mae’r tabl isod yn rhestru’r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael, ond gwiriwch gyda’ch tiwtor cyn dewis arddull.

Astudiaethau Americanaidd APA MHRA
Ieithoedd Gymhwysol, Iaith Saesneg a TESOL APA
Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg APA
Addysg ac Astudiaethau Plentyndod APA
Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol APA MHRA
Llenyddiaeth Oesoedd Canol MHRA
Hanes MHRA
Cyfryngau, Cyfarthrebu, Newyddiaduraeth a Cysylltiadau Cyhoeddus APA
Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd APA (preferred) MHRA
Gwleidyddiaeth, Athroniaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol APA (preferred) MHRA (joint honours)
Cymraeg
Iaith a Ieithyddiaeth APA
Llenyddiaeth MHRA