Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Angen cymorth?

This page is also available in English

Methu dod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn penodol?

Cyflwynwch eich cwestiwn isod ac fe ysgrifennwn yn ôl atoch.

Mynychwch sesiwn hyfforddiant ble byddwn yn archwilio prif egwyddorion yr arddull ac edrych ar enghreifftiau cyfeirio’r mathau mwyaf cyffredin o gyhoeddiadau. Bydd sesiynau hyfforddiant sydd wedi’u trefnu yn ymddangos yn y rhestr Digwyddiadau Ar y Gweill isod. Pwyswch ar sesiwn i gofrestru.

Mae recordiad o sesiwn hyfforddiant MHRA ar gael yma. Y prif fwriad yw atgoffa’r rheiny sydd eisoes wedi mynychu ac nid fel dewis arall rhag mynychu. Os hoffech i ni drefnu sesiwn hyfforddiant i chi, rhowch wybod i ni.