Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Elfennau’r Cyfeirnod

This page is also available in English

Elfennau'r Cyfeirnod

Mae cyfeirnod MHRA nodweddiadol yn cynnwys yr elfennau canlynol:

Er, cadwch mewn cof:

Mae ffurf cyfeirnod MHRA yn newid dan wahanol amgylchiadau::

Bydd y cyfeirnod uchod, er enghraifft yn newid os yw’n:

cael ei ddyfynnu am yr eilwaith neu’n ddilynol:

Storey, p.39.

cael ei ymgynghori ar-lein:

William K. Storey, Writing History: A Guide for Students, ail rifyn (Rhydychen:  Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004), t. 34. E-lyfr Dawsonera.

ymddangos yn y llyfryddiaeth:​

Storey, William K., Writing History: A Guide for Students, ail rifyn (Rhydychen: 

Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004)

Mae’r tabiau uchod yn darparu manylion pellach.

Yn ychwanegol i hynny:

Mae gwahanol Fathau o Gyhoeddiadau yn dilyn rheolau ffurfio gwahanol.

Mae’r canllaw hwn yn rhestru enghreifftiau cyfeirio o’r Mathau o Gyhoeddiadau mwyaf cyffredin (defnyddiwch y tabiau uchod neu’r blwch Cynnwys sydd ar y chwith)

Am gymorth gyda deunydd nad yw’n cael ei gynnwys yn y canllaw, neu am unrhyw ymholiadau pellach ynglŷn â’r canllaw hwn, cysylltwch â ni.