Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Cyhoeddiadau Swyddogol

This page is also available in English

Ffynhonnell Troednodyn mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus: Datblygu System Addysg a Hyfforddiant Ôlorfodol Ddiwygiedig, WG31891 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru, 2017) tt. 24-25.

(crybwyll yn ddiweddarach)

WG31891, t. 58.

DS: Os oes gan yr Adroddiad Awdur Personol a Chorfforaethol, mae angen cynnwys y ddau:

Llywodraeth Cymru, Diwylliant a Thlodi: Harneisio pŵer y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru. Adroddiad gydag argymhellion gan y Farwnes Kay Andrews OBE ar gyfer Llywodraeth Cymru, WG20361 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru, 2014) tt. 9-11.

Ffynhonnell Troednodyn Ar-Lein

Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus: Datblygu System Addysg a Hyfforddiant Ôlorfodol Ddiwygiedig, WG31891 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru, 2017) <https://www.gov.wales/sites/default/files/consultations/2018-02/170620_consultation-en.pdf> [cyrchwyd 13 Mawrth 2024] (tt. 24-25).

Ffynhonnell Llyfryddiaeth mewn Print

Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus: Datblygu System Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol Ddiwygiedig (Caerdydd: Llywodraeth Cymru, 2017)

Ffynhonnell Llyfryddiaeth Ar-Lein

Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus: Datblygu System Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol Ddiwygiedig, WG31891 (Caerdydd: Llywodraeth Cymru, 2017)<https://www.gov.wales/sites/default/files/consultations/2018-02/170620_consultation-en.pdf> [cyrchwyd 13 Mawrth 2024]

Hefyd...

Cyfeirio at fwy nag un adroddiad gan yr un Asiantaeth

I restru mwy nag un adroddiad gan yr un asiantaeth/comisiwn/gweithgor yn y Llyfryddiaeth, defnyddiwch doriad hir iawn yn lle’r Awdur i nodi “ditto” ac yna rhestrwch yr adroddiadau, yn gronolegol yn ôl teitl:

United Nations General Assembly, Human Rights Council, Working Group on the Universal Periodic Review,  National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21 : Lebanon, A/HRC/WG/.6/23/LBN/3 (10 August 2015) <http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/176/04/PDF/G1517604.pdf?OpenElement> [accessed 5 September 2017]

--- National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21 : Pakistan, A/HRC/WG/.6/26/PAK/1 (4 September 2017) <http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/256/99/PDF/G1725699.pdf?OpenElement> [accessed 5 September 2017]

--- National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21 : Syrian Arab Republic, A/HRC/WG/.6/26/SYR/1 (27 September 2016) <http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/215/69/PDF/G1621569.pdf?OpenElement> [accessed 5 September 2017]

I gynrychioli'r llinell doriad hir iawn (a elwir hefyd yn doriad estynedig neu'n doriad 2-em) mewn teipysgrif, rhowch 3 llinell doriad byr un ar ôl y llall, heb fylchau.