Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Llenyddiaeth Saesneg: Archifau

This page is also available in English

Casgliadau Arbennig

 

Ceir nifer o gasgliadau arbennig o lyfrau, fel Casgliad Allan Milne a roddwyd yn ddiweddar, yn y Storfeydd yn y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth. Mae’r mwyafrif o’r rhain yn gymynroddion neu roddion. Ni ellir benthyca y mwyafrif o’r deunyddiau. Gellir ond ymgynghori â rhai dan amodau arbennig yn unig. Efallai ceir y mwyafrif o eitemau yn y catalog iFind. Holwch ar y Ddesg Wybodaeth am fanylion mynediad i ddeunydd y casgliad arbennig hwn. Cewch wybod mwy ar ein tudalen Casgliadau Arbennig ar y we.

Casgliadau Archif ac Ymchwil

Mae ein tudalen we Casgliadau Archif ac Ymchwil yn rhoi dolenni i wybodaeth am y casgliadau ymchwil hanesyddol sydd gennym. Ceir y casgliadau hyn yn Archifau Richard BurtonLlyfrgell Glowyr De Cymru ac yn ein Llyfrau Prin a gedwir yn swyddfa y Cyflenwad Dogfennau. 

Casgliadau Ymchwil Llyfrgell Glowyr De Cymru

Mae’r casgliadau sy’n cael eu cadw yn Llyfrgell Glowyr De Cymru (wedi’i lleoli ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan) yn archwilio elfennau gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol o Dde Cymru ddiwydiannol. Casgliad Maes Glo De Cymru (SWCC) yw’r casgliad ymchwil mwyaf, ond mae’r llyfrgell yn cadw nifer o gasgliadau llai sydd wedi’u rhoi gan academyddion, gwleidyddion, sefydliadau a gweithwyr.

 

Mae'r rhain yn darparu adnoddau ymchwil gwerthfawr ar draws nifer o ddisgyblaethau, yn cynnwys Hanes Diwydiannol, Llenyddiaeth Saesneg, Gwleidyddiaeth, Seryddiaeth ac Athroniaeth. Am ragor o wybodaeth cymerwch olwg ar dudalen DACE: Research Collections

Casgliad Allan Milne – Rhyfel Cartref America

Lleolir Casgliad Allan Milne, sydd dros 2,500 o lyfrau ar Ryfel Cartref America, mewn storfa ar Lefel 2 Gorllewin y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth. Mae’n cynnwys llawer o ffynonellau cynradd, fel dyddiaduron, bywgraffiadau a llythyrau milwr. Mae’n un o’r casgliadau mwyaf o ddeunyddiau sy’n berthnasol i’r Rhyfel Cartref yn y Deyrnas Unedig. Mae’n werthfawr iawn i lawer o ymchwilwyr a myfyrwyr.

Gallwch un ai chwilio ar iFind am dermau penodol yng Nghasgliad Milne a gofyn wrth y Ddesg Gwybodaeth i gael eu gweld neu gallwch bori drwy’r casgliad yn gyffredinol os bydd aelod o Dîm Llyfrgell y Celfyddydau a’r Dyniaethau gyda chi.

I chwilio drwy iFind – cwblhewch chwiliad ac yna cyfyngu’ch canlyniadau i eitemau yng Nghasgliad Milne drwy ddefnyddio’r golofn Manylu ar fy Nghanlyniadau ar ochr chwith y dudalen (cliciwch ar ‘LIC – Milne Collection – Locked Store’ o dan Location). Gwnewch restr o’r teitlau a’r rhifau galw ac yna gofyn wrth y Ddesg Gwybodaeth i gael gweld yr eitemau – gall  staff eu casglu ar eich rhan am 11am neu 3pm yn ddyddiol yn ystod yr wythnos.

I weld y casgliad, cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad yn:

culturecommlib@swansea.ac.uk

Os ydych yn fyfyriwr traethawd hir neu’n ymchwilydd, efallai y byddwch yn gallu gwneud i’ch cerdyn weithio i gael mynediad at y casgliad (e-bostiwch ni i holi am hyn).

Cewch wybodaeth bellach am y casgliad yma.