Skip to Main Content

Llenyddiaeth Saesneg: Llyfrau

This page is also available in English

Llyfrau

Defnyddio catalog y llyfrgell i ddod o hyd i lyfrau.

Gallwch chwilio iFind, catalog y llyfrgell, am lyfrau print ac e-lyfrau, yn ogystal â llawer o adnoddau eraill. Wrth chwilio am lyfr penodol rydym yn argymell defnyddio cyfenw'r awdur ac un neu ddau o eiriau allweddol y teitl. Yna gallwch hidlo trwy 'Testun llawn ar-lein' i ddod o hyd i e-lyfr. Mae hefyd yn ddefnyddiol dewis 'llyfrau a mwy' yn hytrach na chwilio o 'bopeth'.

Mae yna hefyd ganllaw i iFind o dan y testun hwn. Mae yna hefyd ganllaw ar ddod o hyd i'ch llyfrau ar silffoedd y llyfrgell.

Chwiliad Uwch

Lleoliadau Llyfrau yn Singleton

Lleolir y rhan fwyaf o’r llyfrau a ddefnyddir ar gyfer astudiaeth Saesneg ar Lefel 1 y Llyfrgell Singleton. Y prif ystodau marc dosbarth ar gyfer y llyfrau hyn yw P a PR. Mae ychydig o lenyddiaeth Saesneg gan awduron Cymreig wedi’u lleoli yn y Casgliad Cymreig ar Lefel 1 y Gorllewin ac mae ganddynt farc dosbarth W/PR. Lleolir llenyddiaeth Americanaidd ar Lefel 3 y Dwyrain gyda’r marc dosbarth PS.

  • P             Ieithyddiaeth                            Lefel 1 Gorllewin
  • PR           Llenyddiaeth Saesneg            Lefel 1 Gorllewin
  • W/PR      Llenyddiaeth Eingl-Cymraeg    Lefel 2 Gorllewin
  • PS           Llenyddiaeth Americanaidd     Lefel 3 Dwyrain

Mae'r llyfr rydw i eisiau wedi'i fenthyg

Gofyn am lyfr

Mae llyfrau ym Mhrifysgol Abertawe yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig oni bai bod defnyddiwr arall yn gofyn amdanynt. Os yw'r llyfr rydych chi ei eisiau ar fenthyg mae'n bwysig iawn eich bod chi'n mewngofnodi i iFind ac yn gofyn am y llyfr. Cofiwch wirio'ch e-bost yn rheolaidd rhag ofn y gofynnwyd am lyfrau rydych chi'n eu benthyg.

e-Llyfrau

Gellir dod o hyd i’r rhan fwyaf o’n e-lyfrau drwy iFind. Mae ein e-lyfrau ar gael drwy: Proquest, EBSCO. Bydd y tabiau hyn yn dweud ychydig yn rhagor i chi am y tair prif gronfa ddata. I logio i mewn, defnyddiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arferol.