Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Llenyddiaeth Saesneg: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Defnyddio iFind - Sut i ddechrau chwilio am unrhyw beth!

iFind yw’r man galw cyntaf i ganfod unrhyw beth yn y llyfrgell. Gallwch chwilio am lyfrau, cronfeydd data a rhagor. 

Chwiliad Uwch

Dod o hyd i Lyfrgell Parc Singleton

Benthyca a ail adnewyddu

Hanfodion Cefnogaeth Academaidd

Bydd gwefan y Pecyn Cymorth Goroesi Aseiniadau yn eich helpu i  drefnu ar gyfer eich aseiniad. Teipiwch ddyddiad dychwelyd eich aseiniad, a chewch linell amser i'ch helpu.

Hanfodion TG

Mae gan gyfrifiaduron personol yn y llyfrgell feddalwedd arbenigol sy'n gallu eich helpu i gynllunio ac ysgrifennu eich aseiniadau.  Dilynwch y ddolen isod i gael manylion o'r hyn sydd ar gael ac i weld sut all technoleg eich cynorthwyo chi i gynllunio eich ymchwil, ysgrifennu eich aseiniadau a strywthuro eich gwaith.   Mae nodweddion yn cynnwys opsiynau darlllen yn uchel, teclynnau mapio'r meddwl a gwiriadau sillafu a gramadeg.

Hyb: Cymorth y Llyfrgell ar gyfer Diwylliant a Chyfathrebu

Hanfodion Llyfrgell

iFind, Catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Defnyddio iFind (fideo)

Dod o hyd i lyfrau ar iFind (fideo)