Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LLGDC - Llyfrgell Glowyr De Cymru: Llyfrgell Banwen

This page is also available in English

Llyfrgell Banwen

Mae Llyfrgell Banwen yn llyfrgell gymunedol gyfeillgar fach, ac fe'i cefnogir gan Lyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe.

Defnyddir y Llyfrgell gan staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ond gall pob aelod o'r gymuned leol ei defnyddio. Mae Llyfrgell Banwen yn gweithredu polisi AGOR I BOB.

Hanes Llyfrgell Banwen

Mae Llyfrgell Banwen yn gangen o Lyfrgell Glowyr De Cymru ac mae wedi'i leoli yn y Gweithdy DOVE, Banwen, 25 milltir o Abertawe yng Nghwm Dulais.

Agorwyd hyn ym 1989 i gefnogi Prifysgol Cymuned y Cymoedd arloesol. Cafodd y llyfrgell ei ehangu a'i hadnewyddu ym 1993 a 2002.

Gwasanaethau yn Llyfrgell Banwen

Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol yn Banwen:

  • Llyfrau Llyfrgell
  • Llyfrau Cyfeirio
  • Mynediad PC
  • Cyfleusterau Argraffu
  • Help a chefnogaeth gydag ystod o adnoddau ar-lein
  • Mannau Astudio

Oriau Agor a ble i ddod o hyd i ni

Mae Llyfrgell Banwen yn ailagor ddydd Mercher 29 Medi

Byddwn ar agor ar gyfer Cais a Chasglu ac ar gyfer dychwelyd llyfrau

Os ymwelwch â'r llyfrgell, cadwch at Ganllawiau COVID y Llywodraeth a'r holl ganllawiau diogelwch a ddarperir gan Weithdy DOVE

____________________________________________________________________________________________________________________

Mae'r Llyfrgell ar agor bob dydd Mercher 9.30am - 3pm

I gysylltu â'r llyfrgell | Ffôn: 01639 700024 est 5 | Ebost: miners@swansea.ac.uk

Cyfeiriad: Llyfrgell Banwen | Gweithdy DOVE | Ffordd Rufeinig | Banwen | Castell-nedd | SA10 9LW