Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LLGDC - Llyfrgell Glowyr De Cymru: Sut i

This page is also available in English

Mae cymorth ar gael...

Mae staff Llyfrgell y Glowyr yma i helpu chi cael y gorau allan o adnoddau'r llyfrgell...plis gofynnwch!

Benthyg, Adnewyddu & Dychwelyd

 - Yr Hawliau Benthyciwr ar gyfer y categorïau gwahanol yw :

Staff 30 eitem 12 wythnos benthyciad
Ol-raddedig 20 eitem 12 wythnos benthyciad
Is-raddedig 15 eitem 4 wythnos benthyciad
Allanol 5 eitem 4 wythnos benthyciad

O.N. Nid yw benthyciadau cyfyngedig neu archebu llyfrau ar gael i ddarllenwyr tu fas i Brifysgol Abertawe.

Cyfnodau Benthyg - Y cyfnod benthyg arferol ar gyfer llyfrau, cylchgronau (heb law am y rhifyn diweddaraf - na ellir eu benthyg) a materion sain-gweledol yw pedwar wythnos, ond bydd rhaid i'r eitemau dod 'nôl o fewn un wythnos os mae defnyddiwr arall yn ceisio'r llyfr.

Benthyciadau Cyfyngedig - Mae rhai llyfrau poblogaidd ar fenthyciad cyfyngedig ac ar fenthyg am un wythnos yn unig.

Peiriant Hunan Gwasanaeth

Mae gennym beiriant hunan-wasanaeth wrth y ddesg gwasanaeth. Gallwch fenthyg, dychwelyd ac adnewydda llyfrau yma, neu dalu dirwyon dros £5.  

 

Photocopio, argraffu a sganio

Mae un llungopïwr / argraffydd amlbwrpas yn ardal y ddesg gyhoeddi. Gallwch ddefnyddio hwn i gopïo, argraffu a sganio mewn Lliw a D&G.

Gost y copïau yw: A4 D&G - 5c; A4 Lliw - 30c. A3 D&G - 10c; A3 Lliw - 60c.

Mae yna 3 sganiwr i'w defnyddio yn y llyfrgell, a hefyd y llungopïwr. 

Ychwanegu at eich cerdyn myfyriwr

Gallwch ychwanegu at eich cerdyn myfyriwr wrth y Ddesg Cyhoeddi neu ar-lein.

Cais am Eitemau

Os yw pob copi o lyfr ar gael ar fenthyciad, gellir rhoi cais ar iFind system gatalog y llyfrgell, gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell. Yna caiff y llyfr ei ad-dalu gan y benthyciwr presennol a phan ddychwelwyd hi, anfonir hysbysiad atoch i gasglu o'r llyfrgell.

Talu Dirwyon a Ffioedd

Gallwch dalu unrhyw ddirwyon a ffioedd at unrhyw ddesg gwasanaeth yn y llyfrgelloedd, at unrhyw beiriant hunan-wasanaeth (dros £5), trwy siec yn daladwy i Brifysgol Abertawe, neu trwy gerdyn debyd dros y ffon (ond nid at Lyfrgell y Glowyr).

 

TG & Mannau Astudio

Yn ogystal â dwy ystafell cyfrifiaduron, mae yna nifer o dablau ddarllen yn y llyfrgell. Hefyd, mae yna fan mawr ar gyfer astudio'n dawel yn Ystafell 3 ar y llawr gwaelod.

 

Cyfleusterau y Llyfrgell

Parcio - Parcio am ddim tu fas i Lyfrgell y Glowyr, a hefyd o gwmpas yr adeilad Emily Phipps.

Rhyngrwyd Di-Wifr -Mae rhyngrwyd di-wifr ar gael yn y llyfrgell. Mae yna mwy o wybodaeth am sut i gofrestri i'r Gwasanaeth Di-Wifr Abertawe yma.

Cyfrifiadura - Mae gennym dwy ystafell cyfrifiadur gyda chyfrifiaduron Mynediad Agored ar gyfer myfyriwr ac ymwelwyr. Mae argraffu a sganio ar gael yn y ddwy. Yn bresennol, cost yr argraffu yw 5c am un daflen A4, ac mae sganio am ddim. Mae'r ystafelloedd cyfrifiaduron wedi'i lleoli ar y llawr gwaelod (Ystafell 4) ac yn yr ardal llofft ar y llawr cyntaf (Ystafell 16).

Sain a Gweledol - Mae gennym amrywiad o recordyddion casét, setiau teledu, chwaraewyr fideo a DVD, darllenwyr microfiche a microreel, taflunyddion a sgriniau i'w defnyddio yn y llyfrgell.

Cymerwch hoe - Mae gennym beiriant gwerthu coffi / te yn y cyntedd.

Toiledau & Loceri - Mae'r toiled dynion, menywod ac anabl yn agos i'r fynedfa ac mae yna hefyd loceri i ddefnyddio efo blaendal ad-daladwy

Cynllun Llawr - Llawr gwaelod a cyntaf o Llyfrgell y Glowr De Cymru, yn cynnwys yr allanfeydd tan. 

Adnewyddu Awtomatig

  •   Mae eitemau sydd ar fenthyg o'r llyfrgell yn adnewyddu'n awtomatig oni bai bod defnyddiwr arall yn gwneud cais​
  •     Mae eitemau yn adnewyddu'n awtomatig am yr uchafswm o 3 gwaith cyfnod y benthyciad gwreiddiol (e.e.. bydd benthyciad un wythnos yn adnewyddu am dair wythnos.
  •     Ar ddiwedd y cyfnod yma, mae rhaid dod a'r eitemau yn ôl i'r Llyfrgell i brofi nid ydych wedi colli neu ddifrodi'r eitem. Os nag yw unrhyw un arall wedi gwneud cais ar yr eitem, gallwch fenthyg eto os oes angen.
  •     Anfonwn e-bost atoch pan mae'r eitemau yn adnewyddu'n awtomatig er mwyn hysbysebu'r dyddiadau dychwelyd newydd.
  •     Eitemau sydd llai na benthyciad 1 dydd (e.e.. benthyciad byr 6awr) wedi'u heithrio rhag hyn ac ni fydd yn adnewyddu'n awtomatig.
  •     Mae traethodau ymchwil wedi'u heithrio rhag hyn ac ni fydd yn adnewyddu'n awtomatig.

  Cofiwch i wneud cais ar eitemau rydych angen. Mae adnewyddu'n awtomatig yn wych, ond, os ydych eisiau eitem sydd ar fenthyciad i rywun arall, mae rhaid gwneud cais. Os nad ydych, bydd ei benthyciad yn ymestyn. Mae gwneud cais yn haws ac na ddylech aros am fwy na 7 diwrnod am yr eitem - os mae'r defnyddiwr gwreiddiol yn dychwelyd ei eitem ar amser.