Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LLGDC - Llyfrgell Glowyr De Cymru: Adnoddau Eraill

This page is also available in English

LibraryPlus

LibraryPlus - Cefnogaeth ychwanegol i'ch astudiaethau 

Rydym wedi cynllunio'n arbennig nifer o wasanaethau, o'r enw LibraryPlus, sy'n gallu gwneud eich bywyd fel myfyriwr yn hawsach.

Pwy sy'n gallu defnyddio LibraryPlus? Pob myfyriwr, yn enwedig:

 • Myfyrwyr rhan-amser
 • Myfyrwyr bellter
 • Myfyrwyr yn y gweithle
 • Myfyrwyr sydd ar leoliad (e.e. Gwyddor Iechyd)
 • Myfyrwyr Anabl
 • Gofalwyr​

Ewch i'r wefan LibraryPlus am fwy o wybodaeth

Llyfrgelloedd Ynghyd

Mae'r Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd yn caniatáu unrhyw aelod presennol o lyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe, Castell-nedd, Caerfyrddin a Sir Benfro i gael mynediad benthyca at bob llyfrgell gyhoeddus yn yr ardaloedd yma a hefyd mynediad benthyca at Brifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant,  Coleg Abertawe, Coleg Castell-nedd Port Talbot, Coleg Gorseinon a Choleg Sir Benfro. Yn gyntaf, ymwelwch â'ch llyfrgell gyhoeddus agosaf ac ymunwch. Gofynnwch am basbort Llyfrgelloedd Ynghyd a nodwch pa lyfrgell addysg uwch hoffwch ymuno a. Ewch a'r pasbort i'r llyfrgell ac yna a bydden yn eich cofrestri fel defnyddiwr. Mae'r cynllun yma dan reolaeth SWAMP (South West And Mid Wales Partnership) a ariennir gan MALD (Amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd Cymru).

SCONUL

Ymwelwyr Allanol

​Polisi Llyfrgell y Glowyr De Cymru yw Agor i Bawb, gallwch ddefnyddio'r llyfrgell am ddefnydd cyfeirnod yn unig - mae yna groeso cynnes i bawb. 

Bocsys Llyfrau

Mae Llyfrgell y Glowyr yn darparu Bocsys Llyfrau i gefnogi myfyrwyr ar y radd ran-amser. Mae’r llyfrau yn dod o’r rhestri darllen a ddarparwyd gan y tiwtoriaid, gyda deunydd ychwanegol os oes angen. Rydym yn anfon y bocsys i leoliad y cwrs ac mae nhw’n aros yna tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Gall myfyrwyr defnyddio’r bocs llyfrau i atodi deunydd eraill. Mae hyn wedi profi’n angenrheidiol yn y gorffennol, yn enwedig gyda myfyrwyr bellter.

Mae ‘na rhai canllawiau i sicrhau bod siawns i bob myfyriwr defnyddio’r llyfrau:

 • Ysgrifennwch eich enw, rhif myfyriwr a’r dyddiad nesaf i’r cod-bar cywir yn y gofrestr.  
 • Pan ddychwelyd llyfr, ysgrifennwch eich enw a’r dyddiad yn y gofrestr i ddangos hwn. 
 • Ddychwelwch eich llyfrau ar ôl defnyddio nhw er mwyn i’r myfyrwyr eraill cael siawns . 
 • Rydym  yn casglu’r bocsys ar ddiwedd y tymor. Os oes unrhyw lyfrau dyledus, byddwn yn cysylltu â’r myfyriwr. 
 • Os oes angen cadw’r llyfrau am fwy o amser, gall myfyrwyr cysylltu â’r Llyfrgell ac wedyn gosodwyd y llyfr yna ar ei chyfrif personol. 
 • Bydd dirwyon yn codi ar unrhyw lyfrau dyledus. 

Cysylltwch a Llyfrgell y Glowyr os oes unrhyw cwestiynau gennych ynglyn a'r Bocsys Llyfrau.