Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LLGDC - Llyfrgell Glowyr De Cymru: Cysylltwch â ni

This page is also available in English

Manylion Cyswllt

 

Llyfrgell Glowyr De Cymru

Prifysgol Abertawe

Campws Hendrefoelan 

Heol Gwyr

Abertawe

SA2 7NB

Ffôn:01792 518603

E-bost: miners@abertawe.ac.uk

We: https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/llyfrgell-y-glowyr-de-cymru/

Twitter: @swminerslibrary

Facebook: https://www.facebook.com/swminerslibrary/

Blog:http://minerssite.wordpress.com

Llyfrgell y Glowyr De Cymru (Gerbyty) ar Campws Hendrefoelan

 

Oriau Agor - Yn Ystod y Tymor

Gan ddechrau ddydd Llun 27ain Medi
Bydd Llyfrgell y Glowyr ar agor:
9am - 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener
10am - 4pm ddydd Sadwrn 
*Sylwch y bydd yr agoriad dydd Sadwrn yn cychwyn ar 16eg Hydref.


I wneud ymchwil bydd angen i chi archebu sesiwn ymlaen llaw, cysylltwch â'r llyfrgell i gael mwy o fanylion:

miners@swansea.ac.uk   01792 518603

Gall myfyrwyr a staff ddod i mewn i'r llyfrgell i bori, llungopïo, astudio a defnyddio cyfrifiadur personol yn ystod oriau agor, heb archebu.

 

Oriau Agor - Yn Ystod y Gwyliau

Cyfarwyddiadau i Llyfrgell y Glowyr

Bydd cyfarwyddiadau Sat Nav ar gyfer SA2 7NB yn gorffen ar Henrefoelan Drive. Er mwyn osgoi mynd ar goll, edrychwch am arwyddion i'r Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan ar Gower Road ac wedyn dilynwch y stryd yr holl ffordd trwyddo. Mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru ar ben y pentref.

Os ydych yn cyrraedd trwy'r gwasanaeth bws, mae'r rhif 8 yn rhedeg o'r Orsaf Bws Quadrant yn Abertawe sydd hefyd yn galw yn Gampws Singleton a Champws y Bae. Mae'r bws yn terfynu yn bentref y myfyrwyr a bydd angen cerdded gweddill y siwrne. Mae'r amserlen yma.

Adborth a Sylwadau

Anfonwch adborth neu sylwadau i chi miners@abertawe.ac.uk neu defnyddiwch ein ffurflen ar-lein:
Name:

Student number:

E-mail:

Comment or question: