Skip to Main Content

Llyfrgell ar-lein: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cymorth gyda chyfeirnodi

Rydym yn cefnogi pedwar prif ddull cyfeirio ym Mhrifysgol Abertawe.  Ceir canllawiau ac adnoddau defnyddiol ar gyfer pob un o’r rhain.  Dewiswch y dull sydd ei angen arnoch o’r blychau isod i gael cymorth ac arweiniad.

Ceir rhagor o wybodaeth a chymorth ynghylch Uniondeb Academaidd a Chamymddygiad Academaidd ar MyUni.

Cyfeirnodi APA

Canllaw Cyfeirnodi APA

Bydd canllaw cyfeirnodi APA yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddefnyddio'r arddull hon gan gynnwys awgrymiadau, arweiniad llawn a blog ar gyfer datrys problemau.

APA Library Guide

EndNote

Canllaw EndNote

Meddalwedd cyfrifiadurol yw EndNote a all eich helpu i reoli'ch cyfeiriadau. Mae'n gweithio gyda Word a gall arbed llawer o deipio i chi.

EndNote Library Guide

Cyfeirnodi MHRA

Canllaw Cyfeirnodi MHRA

Bydd canllaw cyfeirnodi MHRA yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddefnyddio'r arddull hon gan gynnwys awgrymiadau ac arweiniad llawn.

MHRA referencing library guide

Cyfeirnodi OSCOLA

Canllaw Cyfeirnodi OSCOLA

Bydd tudalennau OSCOLA yn rhoi arweiniad llawn i chi ar ddefnyddio'r arddull hon.

OSCALA referencing library guide

Vancouver Referencing

Canllaw Cyfeirnodi Vancouver

Bydd y tudalennau hyn yn rhoi arweiniad i chi ar arddull Vancouver.

Vancouver referencing library guide