Skip to Main Content

Llyfrgell ar-lein: Hafan

This page is also available in English

Astudio oddi ar y campws

Tîm Llyfrgell MyUni:

Ebost: MyUniLibrary@abertawe.ac.uk

Desg Gwasanaeth: https://servicedesk.swansea.ac.uk/

Gwneud apwyntiad ar-lein

Gwneud apwyntiad

Gwnewch apwyntiad ar-lein gyda'ch llyfrgellydd pwnc.

Hanfodion Llyfrgell MyUni

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch.

Cymorth Pwnc

Porwch ein Canllawiau Llyfrgell:

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence