Skip to Main Content

Llyfrgell ar-lein: E-lyfrau

This page is also available in English

iFind, catalog y Llyfrgell

Mae gennym eLyfrau yn iFind, Catalog y Llyfrgell, ac yng nghasgliadau e-lyfrau A-Y. Defnyddiwch iFind, catalog y Llyfrgell i chwilio am lyfr, neu i chwilio ar bwnc. Gallwch ddefnyddio'r opsiynnau ar ochr chwith y sgrin ganlyniadau i ddewis yr eitemau gyda Testyn Llawn Ar-lein.

Chwiliad Uwch

Hanfodion Llyfrgell MyUni - Defnyddio'r Llyfrgell

Mae Hanfodion Llyfrgell MyUni yn cynnwys adran am Ddefnyddio'r Llyfrgell. Bydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r llyfrau mae eu hangen arnoch chi. Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am Restrau Darllen, Benthyca Eitemau ac E-lyfrau.

Dilynwch y ddolen i ymgofrestru ar gyfer Hanfodion Llyfrgell MyUni os nad ydych chi wedi cael mynediad at y cwrs o'r blaen. 

Awgrymu elyfr