Skip to Main Content

Llyfrgell ar-lein: Astudio ar-lein

This page is also available in English

Help gydag aseiniadau a sgiliau academaidd ac ysgrifennu

Mae yna amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu chi gyda'ch sgiliau astudio, aseiniad ac ysgrifennu academaidd. Isod gallwch ddod o hyd i ystod o adnoddau ar-lein sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi i astudio ar-lein.

Cewch wybodaeth bellach a chymorth yn y Canllaw ar gyfer dysgu o bell.

Hanfodion Llyfrgell MyUni

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Pecyn Goroesi Aseiniad

Ydych chi erioed wedi meddwl sut i ddechrau ysgrifennu eich traethawd neu aseiniad? Cliciwch ar y ddelwedd isod a theipiwch ddyddiad dyledus eich aseiniad, a rhoddir llinell amser ichi i'ch helpu i fynd trwy'ch aseiniad mewn pryd.

Gwneud apwyntiad ar-lein

Gwneud apwyntiad

Gwnewch apwyntiad ar-lein gyda'ch llyfrgellydd pwnc.

Canolfan Llwyddiant Academaidd

Canolfan Llwyddiant Academaidd

O help gyda strwythuro ac ysgrifennu aseiniadau, i gefnogi gyda mathemateg ac ystadegau, gall y Ganolfan Llwyddiant Academaidd eich helpu chi. Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy am eu gwasanaethau.

Centre for Academic Success Image