Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Llyfrgell ar-lein: Astudio ar-lein

This page is also available in English

Help gydag aseiniadau a sgiliau academaidd ac ysgrifennu

Mae yna amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu chi gyda'ch sgiliau astudio, aseiniad ac ysgrifennu academaidd. Isod gallwch ddod o hyd i ystod o adnoddau ar-lein sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi i astudio ar-lein.

Cewch wybodaeth bellach a chymorth yn y Canllaw ar gyfer dysgu o bell.

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

Cyflwyniad byr i'r Llyfrgell

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi cyflwyniad i'r llyfrgell a'n hadnoddau. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Introduction to the Library Short Course

Dod o Hyd i Erthyglau (Strategaethau Chwilio Uwch)

Dod o Hyd i Erthyglau (Strategaethau Chwilio Uwch)

Mae'r cwrs byr canlynol yn rhoi arweiniad ar strategaethau chwilio ymlaen llaw ar gyfer dod o hyd i erthyglau. Dim ond 5-10 munud y dylai ei gymryd i'w gwblhau. Cliciwch ar y linc isod i lansio'r cwrs.

Finding Journal Artciles Advanced Short Course image

Canolfan Llwyddiant Academaidd

Canolfan Llwyddiant Academaidd

O help gyda strwythuro ac ysgrifennu aseiniadau, i gefnogi gyda mathemateg ac ystadegau, gall y Ganolfan Llwyddiant Academaidd eich helpu chi. Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy am eu gwasanaethau.

Centre for Academic Success Image

Mynediad o bell dros dro at Read & Write (TextHelp)

Mae bar offer Read & Write TextHelp yn cynnwys testun ar gyfer darllenydd sgrîn lleferydd a gwirydd sillafu uwch. Sylwer, er bod Read & Write fel arfer ar gael ar gyfrifiaduron campws yn unig, caiff staff a myfyrwyr y Brifysgol ei ddefnyddio dros dro ar ddyfeisiau personol gan fod llyfrgelloedd a labordai cyfrifiaduron bellach ar gau. Mae’r fideo isod yn dangos i chi sut i gael mynediad at Read & Write o bell.

Bydd angen côd mynediad arnoch a gallwch ddod o hyd i hwn drwy fewngofnodi i Canvas ac edrych ar yr hysbysiad TextHelp ar y chwith. 

Cyfeirnodi APA

Cwrs byr Cyfeirnodi APA

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi arweiniad ar ddefnyddio system gyfeirio APA. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

APA Referencing Short Course

Dod o hyd i e-lyfrau yn iFind

Dod o hyd i e-lyfrau yn iFind

Mae’r cwrs byr hwn yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam er mwyn eich helpu i gyrchu e-lyfrau trwy iFind.

Finding eBooks screenshot

Dod o Hyd i Drafodion Cynhadledd

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i drafodion cynhadledd

Bydd y cwrs byr canlynol yn esbonio sut i ddod o hyd i drafodion cynhadledd. Dim ond 5-10 munud y dylai ei gymryd i'w gwblhau. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Finding Conference Proceedings Short Course Image

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Pecyn Goroesi Aseiniad

Ydych chi erioed wedi meddwl sut i ddechrau ysgrifennu eich traethawd neu aseiniad? Cliciwch ar y ddelwedd isod a theipiwch ddyddiad dyledus eich aseiniad, a rhoddir llinell amser ichi i'ch helpu i fynd trwy'ch aseiniad mewn pryd.

Dod o hyd i erthyglau

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i erthyglau

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi cyflwyniad i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Introduction to finding journal articles short course

Dod o Hyd i Draethodau Ymchwil

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i draethodau ymchwil

Bydd y cwrs byr canlynol yn esbonio sut i ddod o hyd i draethodau hir a thraethodau ymchwil. Cliciwch y ddelwedd isod i lansio'r cwrs.

Finding Theses Short Course Image

Gwneud apwyntiad ar-lein

Gwneud apwyntiad

Gwnewch apwyntiad ar-lein gyda'ch llyfrgellydd pwnc.

MindView

Offer mapio meddwl, sy'n defnyddio rhyngwyneb sy'n debyg i Microsoft Office. Mae tiwtorialau hefyd ar gael ar wefan y cwmni.

Sylwer: Mae Mindview ar gael ar gyfrifiaduron personol ar y campws yn unig fel arfer, ond caniateir i staff a myfyrwyr ei ddefnyddio ar ddyfeisiau personol dros dro tra bydd adeiladau’r llyfrgell a’r labordai cyfrifiaduron ar gau. I gael mynediad at yr adnodd o bell, caiff myfyrwyr lawrlwytho copi o feddalwedd Mindview a defnyddio allwedd i drwydded gyfyngedig am 90 o ddiwrnodau. Gallwch ddod o hyd i hyn drwy fewngofnodi i Blackboard a ddarllen yr hysbysiad Mindview ar y chwith.

MindView logo

Glean

I’ch helpu chi gymryd nodiadau o ddosbarthiadau ar-lein dros y misoedd nesaf, bydd Prifysgol Abertawe yn darparu i chi mynediad am ddim i ap cymryd nodiadau o’r enw Glean, tan 31ain o Awst 2020. Gallwch chi gofrestru ar gyfer Glean, derbyn gywbodaeth bellach a gwylio fideos arddangos ar ein tudalennau dysgu o bell.