Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Llyfrgell ar-lein: Astudio ar-lein

This page is also available in English

Help gydag aseiniadau a sgiliau academaidd ac ysgrifennu

Mae yna amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu chi gyda'ch sgiliau astudio, aseiniad ac ysgrifennu academaidd. Isod gallwch ddod o hyd i ystod o adnoddau ar-lein sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi i astudio ar-lein.

Cewch wybodaeth bellach a chymorth yn y Canllaw ar gyfer dysgu o bell.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Canolfan Llwyddiant Academaidd

Canolfan Llwyddiant Academaidd

O help gyda strwythuro ac ysgrifennu aseiniadau, i gefnogi gyda mathemateg ac ystadegau, gall y Ganolfan Llwyddiant Academaidd eich helpu chi. Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy am eu gwasanaethau.

Centre for Academic Success Image

Gwneud apwyntiad ar-lein

Gwneud apwyntiad

Gwnewch apwyntiad ar-lein gyda'ch llyfrgellydd pwnc.

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Pecyn Goroesi Aseiniad

Ydych chi erioed wedi meddwl sut i ddechrau ysgrifennu eich traethawd neu aseiniad? Cliciwch ar y ddelwedd isod a theipiwch ddyddiad dyledus eich aseiniad, a rhoddir llinell amser ichi i'ch helpu i fynd trwy'ch aseiniad mewn pryd.

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

Cyflwyniad byr i'r Llyfrgell

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi cyflwyniad i'r llyfrgell a'n hadnoddau. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Introduction to the Library Short Course

Dod o hyd i erthyglau

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i erthyglau

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi cyflwyniad i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Introduction to finding journal articles short course

Dod o Hyd i Erthyglau (Strategaethau Chwilio Uwch)

Dod o Hyd i Erthyglau (Strategaethau Chwilio Uwch)

Mae'r cwrs byr canlynol yn rhoi arweiniad ar strategaethau chwilio ymlaen llaw ar gyfer dod o hyd i erthyglau. Dim ond 5-10 munud y dylai ei gymryd i'w gwblhau. Cliciwch ar y linc isod i lansio'r cwrs.

Finding Journal Artciles Advanced Short Course image

Dod o hyd i e-lyfrau yn iFind

Dod o hyd i e-lyfrau yn iFind

Mae’r cwrs byr hwn yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam er mwyn eich helpu i gyrchu e-lyfrau trwy iFind.

Finding eBooks screenshot

Cyfeirnodi APA

Cwrs byr Cyfeirnodi APA

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi arweiniad ar ddefnyddio system gyfeirio APA. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

APA Referencing Short Course

Llyfrddiaeth OSCOLA

Mae’r ddogfen hon yn dangos sut i fformatio llyfryddiaeth gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi OSCOLA.

Dod o Hyd i Draethodau Ymchwil

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i draethodau ymchwil

Bydd y cwrs byr canlynol yn esbonio sut i ddod o hyd i draethodau hir a thraethodau ymchwil. Cliciwch y ddelwedd isod i lansio'r cwrs.

Finding Theses Short Course Image

Dod o Hyd i Drafodion Cynhadledd

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i drafodion cynhadledd

Bydd y cwrs byr canlynol yn esbonio sut i ddod o hyd i drafodion cynhadledd. Dim ond 5-10 munud y dylai ei gymryd i'w gwblhau. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Finding Conference Proceedings Short Course Image