Skip to Main Content

Amrywio ein casgliadau: Darllen yn Well

This page is also available in English

Darllen yn Well: Her Ddarllen

Croeso i Heriau Darllen yn Well! I gymryd rhan, darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob categori a restrir yn yr her. (Os ydych yn gallu dod o hyd i lyfr sy’n cyd-fynd â mwy nag un categori, mae hawl gwneud hynny!) Mae cysylltiadau â’r her bresennol a’r un flaenorol isod. Gwnewch yr un ddiweddaraf neu ewch yn ôl ac ail-ymweld â hen heriau!

Rydym wedi awgrymu rhai teitlau efallai yr hoffech roi cynnig arnynt ar gyfer pob categori. Gallwch fenthyg y llyfrau rydym wedi’u hawgrymu o Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe. Gallwch ddod o hyd i’ch llyfrau eich hun hefyd – rhannwch eich syniadau gan ddefnyddio #paDarllenYnWell.

Siaradodd Chimamanda Ngozi Adichie yn huawdl am Berygl Stori Sengl yn 2009. Rhannodd bwysigrwydd gweld pobl fel chi eich hun mewn ffuglen a rhybuddiodd os ydym ond yn clywed un stori am grŵp o bobl, ni allwn fynd ati i’w deall yn iawn. Gall ein heriau darllen fod yn ffordd wych o ymestyn ac amrywio eich darllen. Efallai y byddwch yn darganfod ffefryn newydd!

Wyddech chi fod ein llyfrgelloedd hefyd yn cynnwys llyfrau ffeithiol a ffuglen, ynghyd â llyfrau i gynorthwyo eich astudiaethau?

Dolenni allanol

Nod Reading Well gan The Reading Agency yw cefnogi iechyd a lles drwy ddarllen. Bydd y dolenni isod yn eich cyfeirio at restrau llyfrau’r cynllun.

A ydych chi’n aelod o’ch llyfrgell gyhoeddus leol eto? Rydym yn argymell eich bod yn ymuno i gael mynediad am ddim at amrywiaeth fawr o lyfrau a chylchgronau wedi’u hargraffu ac ar fformat digidol a sain!