Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Amrywio ein casgliadau: Darllen yn Well

This page is also available in English

Darllen yn Well: Her Ddarllen

Croeso i Heriau Darllen yn Well! I gymryd rhan, darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob categori a restrir yn yr her. (Os ydych yn gallu dod o hyd i lyfr sy’n cyd-fynd â mwy nag un categori, mae hawl gwneud hynny!) Mae cysylltiadau â’r her bresennol a’r un flaenorol isod. Gwnewch yr un ddiweddaraf neu ewch yn ôl ac ail-ymweld â hen heriau!

Rydym wedi awgrymu rhai teitlau efallai yr hoffech roi cynnig arnynt ar gyfer pob categori. Gallwch fenthyg y llyfrau rydym wedi’u hawgrymu o Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe. Gallwch ddod o hyd i’ch llyfrau eich hun hefyd – rhannwch eich syniadau gan ddefnyddio #paDarllenYnWell.

Siaradodd Chimamanda Ngozi Adichie yn huawdl am Berygl Stori Sengl yn 2009. Rhannodd bwysigrwydd gweld pobl fel chi eich hun mewn ffuglen a rhybuddiodd os ydym ond yn clywed un stori am grŵp o bobl, ni allwn fynd ati i’w deall yn iawn. Gall ein heriau darllen fod yn ffordd wych o ymestyn ac amrywio eich darllen. Efallai y byddwch yn darganfod ffefryn newydd!

Wyddech chi fod ein llyfrgelloedd hefyd yn cynnwys llyfrau ffeithiol a ffuglen, ynghyd â llyfrau i gynorthwyo eich astudiaethau?

Dolenni allanol

Nod Reading Well gan The Reading Agency yw cefnogi iechyd a lles drwy ddarllen. Bydd y dolenni isod yn eich cyfeirio at restrau llyfrau’r cynllun.

A ydych chi’n aelod o’ch llyfrgell gyhoeddus leol eto? Rydym yn argymell eich bod yn ymuno i gael mynediad am ddim at amrywiaeth fawr o lyfrau a chylchgronau wedi’u hargraffu ac ar fformat digidol a sain!