Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Amrywio ein casgliadau: Home

This page is also available in English

Mae’r llyfrgell yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod ein casgliadau’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymuned. Hoffem gael eich awgrymiadau ar gyfer llyfrau i’w hychwanegu at y llyfrgell.Ffurflen awgrymiadau

Edrychwch ar y rhestrau darllen hyn ar gyfer detholiad o’r llyfrau ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe sy’n adlewyrchu ein cymuned amrywiol ac yn ein helpu i ddeall safbwyntiau gwahanol ar fywyd.

Rhestr ddarllen LGBTQ+

Rhestr ddarllen Diwrnod Rhyngwladol y Dynion

Rhestr ddarllen hanes pobl dduon

Darllen yn Well: Her Ddarllen

Croeso i Heriau Darllen yn Well! I gymryd rhan, darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob categori a restrir yn yr her. (Os ydych yn gallu dod o hyd i lyfr sy’n cyd-fynd â mwy nag un categori, mae hawl gwneud hynny!) Mae cysylltiadau â’r her bresennol a’r un flaenorol isod. Gwnewch yr un ddiweddaraf neu ewch yn ôl ac ail-ymweld â hen heriau!

Rydym wedi awgrymu rhai teitlau efallai yr hoffech roi cynnig arnynt ar gyfer pob categori. Gallwch fenthyg y llyfrau rydym wedi’u hawgrymu o Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe. Gallwch ddod o hyd i’ch llyfrau eich hun hefyd – rhannwch eich syniadau gan ddefnyddio #paDarllenYnWell.