Skip to Main Content

Amrywio ein casgliadau: Home

This page is also available in English

Mae’r llyfrgell yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod ein casgliadau’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymuned. Hoffem gael eich awgrymiadau ar gyfer llyfrau i’w hychwanegu at y llyfrgell.Ffurflen awgrymiadau

Edrychwch ar y rhestrau darllen hyn ar gyfer detholiad o’r llyfrau ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe sy’n adlewyrchu ein cymuned amrywiol ac yn ein helpu i ddeall safbwyntiau gwahanol ar fywyd.

Two women standing by book sehleves. They are each holding a book and in conversation. Text reads Rhestr ddarllen diwrnod rhyngwladol y merched.

Straeon Amrywiol yn yr Archifau a'r Casgliadau Arbennig

Mae gan ein Harchifau a'n Casgliadau Arbennig gyfoeth o ddeunyddiau o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Dilynwch y dolenni isod i ganfod mwy am ein casgliadau.

Mae'r adran Syniadau Ymchwil yn Archifau Richard Burton yn amlygu Hanes Menywod, Hanes Anabledd, Hanes LHDT+ a phynciau eraill.

Mae gan adran Casgliad Ymchwil Llyfrgell Glowyr De Cymru ddolenni gwych i arddangosiadau ar-lein sy'n cynnwys 'Paul Robeson a Chymru' a 'Menywod Blaenllaw Cymru'.

Rhestr ddarllen hanes pobl dduon

Rhestr ddarllen Diwrnod Rhyngwladol y Dynion

A student in a library holding books and smiling. Text reads Rhestr ddarllen mis hanes anabledd.

Rhestr ddarllen LGBTQ+