Skip to main content

LLGDC - Llyfrgell Glowyr De Cymru: Llyfrgell Banwen

This page is also available in English

Llyfrgell Banwen

Mae Llyfrgell Banwen yn llyfrgell gymunedol gyfeillgar fach, ac fe'i cefnogir gan Lyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe.

Defnyddir y Llyfrgell gan staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ond gall pob aelod o'r gymuned leol ei defnyddio. Mae Llyfrgell Banwen yn gweithredu polisi AGOR I BOB.

Hanes Llyfrgell Banwen

Mae Llyfrgell Banwen yn gangen o Lyfrgell Glowyr De Cymru ac mae wedi'i leoli yn y Gweithdy DOVE, Banwen, 25 milltir o Abertawe yng Nghwm Dulais.

Agorwyd hyn ym 1989 i gefnogi Prifysgol Cymuned y Cymoedd arloesol. Cafodd y llyfrgell ei ehangu a'i hadnewyddu ym 1993 a 2002.

Gwasanaethau yn Llyfrgell Banwen

Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol yn Banwen:

  • Llyfrau Llyfrgell
  • Llyfrau Cyfeirio
  • Mynediad PC
  • Cyfleusterau Argraffu
  • Help a chefnogaeth gydag ystod o adnoddau ar-lein
  • Mannau Astudio

Oriau Agor a ble i ddod o hyd i ni

Mae'r Llyfrgell ar agor bob dydd Mercher 9.30am - 3pm

I gysylltu â'r llyfrgell | Ffôn: 01639 700024 est 5 | Ebost: miners@swansea.ac.uk

Cyfeiriad: Llyfrgell Banwen | Gweithdy DOVE | Ffordd Rufeinig | Banwen | Castell-nedd | SA10 9LW