Skip to main content

Troseddeg: Dechrau arni

This page is also available in English

Croeso i'r dudalen bwnc ar gyfer Troseddeg

Croeso i'r tudalennau llyfrgell ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr Troseddeg. Diben y canllaw hwn yw eich helpu gyda'ch aseiniadau ac wrth wneud ymchwil i'r gyfraith. Ni yw eich Llyfrgellwyr y Gyfraith a Throseddeg a gallwn gynnig:

  • cymorth i ddod o hyd i ddeunyddiau yn y llyfrgell ac ar y we ar gyfer eich aseiniadau a'ch traethodau hir
  • cymorth gyda meddalwedd llyfryddiaethol megis EndNote
  • cymorth i ddod o hyd i wybodaeth arbenigol

Mae croeso i chi anfon e-bost neu drydar atom neu drefnu apwyntiad i siarad â ni

 

Llyfrgellwyr y Gyfraith a Throseddeg

 

 

 

 

 

 

 


Ch-D Sean Barr (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd) Katherine Jones, Sian Neilson (Llyfrgellwyr Pwnc) 

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Diweddariad COVID-19

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Defnyddio iFind - Sut i ddechrau chwilio am unrhyw beth!

iFind yw’r man galw cyntaf i ganfod unrhyw beth yn y llyfrgell. Gallwch chwilio am lyfrau, cronfeydd data a rhagor. 

Llyfrau newydd ar gyfer eich pwnc!

Holi Llyfrgellydd

Trosddeg llawlyfr cymorth llyfrgell

Mae'r Llawlyfr cymorth llyfrgell yn rhoi syniad i chi o sut gall y llyfrgell eich helpu wrth i chi astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr newydd.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence