Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Troseddeg: Dechrau arni

This page is also available in English

Croeso i'r dudalen bwnc ar gyfer Troseddeg

Croeso i'r tudalennau llyfrgell ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr Troseddeg. Diben y canllaw hwn yw eich helpu gyda'ch aseiniadau ac wrth wneud ymchwil i'r gyfraith. Ni yw eich Llyfrgellwyr y Gyfraith a Throseddeg a gallwn gynnig:

  • cymorth i ddod o hyd i ddeunyddiau yn y llyfrgell ac ar y we ar gyfer eich aseiniadau a'ch traethodau hir
  • cymorth gyda meddalwedd llyfryddiaethol megis EndNote
  • cymorth i ddod o hyd i wybodaeth arbenigol

Mae croeso i chi anfon e-bost neu drydar atom neu drefnu apwyntiad i siarad â ni

Sylwch: O fis Medi 2020 ymlaen bydd myfyrwyr newydd sy'n ymuno â Phrifysgol Abertawe yn defnyddio arddull cyfeirio APA (7fed arg.). Gallwch ddod o hyd i'r canllaw yma - https://libguides.swansea.ac.uk/CyfeirnodiAPA7

Myfyrwyr sy'n dychwelyd, parhewch i ddefnyddio APA (6ed arg.) 

Mwy o help a fideos ar-lein

Dewch o hyd i ragor o gefnogaeth ar-lein, fideos ac arweiniad ar ymchwil ar Hwb Llyfrgell y Gyfraith yn Canvas - https://canvas.swansea.ac.uk/courses/22592

Llyfrgellwyr y Gyfraith a Throseddeg

 

 

 

 

 

 

 


Ch-D Sean Barr (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd) Katherine Jones, Sian Neilson (Llyfrgellwyr Pwnc) 

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Defnyddio iFind - Sut i ddechrau chwilio am unrhyw beth!

iFind yw’r man galw cyntaf i ganfod unrhyw beth yn y llyfrgell. Gallwch chwilio am lyfrau, cronfeydd data a rhagor. 

Llyfrau newydd ar gyfer eich pwnc!

Holi Llyfrgellydd

Trosddeg llawlyfr cymorth llyfrgell

Mae'r Llawlyfr cymorth llyfrgell yn rhoi syniad i chi o sut gall y llyfrgell eich helpu wrth i chi astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr newydd.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence