Skip to Main Content

Troseddeg: Dechrau arni

This page is also available in English

Croeso i'r dudalen bwnc ar gyfer Troseddeg

Croeso i'r tudalennau llyfrgell ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr Troseddeg. Diben y canllaw hwn yw eich helpu gyda'ch aseiniadau ac wrth wneud ymchwil i'r gyfraith. Ni yw eich Llyfrgellwyr y Gyfraith a Throseddeg a gallwn gynnig:

  • cymorth i ddod o hyd i ddeunyddiau yn y llyfrgell ac ar y we ar gyfer eich aseiniadau a'ch traethodau hir
  • cymorth gyda meddalwedd llyfryddiaethol megis EndNote
  • cymorth i ddod o hyd i wybodaeth arbenigol

Mae croeso i chi anfon e-bost neu drydar atom neu drefnu apwyntiad i siarad â ni

Sylwch: O fis Medi 2020 ymlaen bydd HOLL myfyrwyr sy'n astudio Troseddeg yn defnyddio arddull cyfeirio APA (7fed arg.). Gallwch ddod o hyd i'r canllaw yma

Mwy o help a fideos ar-lein

Dewch o hyd i ragor o gefnogaeth ar-lein, fideos ac arweiniad ar ymchwil ar Hwb Llyfrgell y Gyfraith yn Canvas - https://canvas.swansea.ac.uk/courses/22592

Eich Llyfrgellwyr

Eich llyfregellwyr Helo, ni yw Naomi Prady (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd), Sian Neilson (Llyfrgellydd Pwnc), a Katherine Jones (Llyfrgellydd Pwnc) ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Newyddion llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Defnyddio iFind - Sut i ddechrau chwilio am unrhyw beth!

iFind yw’r man galw cyntaf i ganfod unrhyw beth yn y llyfrgell. Gallwch chwilio am lyfrau, cronfeydd data a rhagor. 

Chwiliad Uwch

Llyfrau newydd ar gyfer eich pwnc!

Holi Llyfrgellydd

Trosddeg llawlyfr cymorth llyfrgell

Mae'r Llawlyfr cymorth llyfrgell yn rhoi syniad i chi o sut gall y llyfrgell eich helpu wrth i chi astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr newydd.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence