Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Troseddeg: Canfod Llyfrau

This page is also available in English

Ydych chi'n chwilio am rywbeth i'w ddarllen?

Gellwch chi wirio eich modiwl ar ein catalog modiwlau trwy glicio yma i weld a yw'ch rhestr ddarllen wedi cael ei chynnwys. Os nad yw wedi'i chynnwys, gofynnwch i'ch tiwtor gynnwys un. Maent yn ddefnyddiol iawn ac yn hawdd eu creu.

Ble a sut i ddod o hyd i lyfrau sy'n ymwneud â maes Troseddeg

Yn gyntaf bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i'r llyfr yng nghatalog i-Find y llyfrgell a nodi'r Rhif Galw. Caiff llyfrau eu gosod ar y silffoedd yn ôl y Rhif Galw.

Bydd modd dod o hyd i'r mwyafrif o lyfrau sy'n ymwneud â maes Troseddeg yn yr ardaloedd canlynol ar Lefel 1 Gorllewinol yn Llyfrgell Parc Singleton

Camddefnyddio Sylweddau    HV4997 - HV5840

Troseddeg   HV6001 - HV7220         

Achosion troseddu   HV6115 - HV6190  

Troseddau a Thramgwyddau    HV6251 - HV6773     

Cyfiawnder troseddol  HV7231 - HV9960

Cysylltu a'r heddlu  HV7551 - HV8280

Carchardi   HV8301 - HV9960

Troseddwyr ifanc/Cyfiawnder leuenctid  HV9051 - HV9230

 

Casgliadau e-lyfrau

Geiriaduron a rhestrau termau yn y Llyfrgell sy'n ymwneud â maes Troseddeg

Mae'r canlynol yn rhestr fer o eiriaduron a rhestrau termau sy'n ymwneud â maes Troseddeg sydd ar gael yn y llyfrgell ac efallai y bydd myfyrwyr yn eu cael yn ddefnyddiol: 

Geiriadur a rhestr dermau Troseddeg ar-lein

Sut mae dod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell?

Bydd y cwrs byr canlynol yn esbonio sut i ddod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell. Dylai gymryd tua 10 munud yn unig i'w gwblhau. Cliciwch ar y ddelwedd isod i'w lansio mewn ffenestr newydd.

Sut i ddod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell