Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Troseddeg: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cyfeirio

Sylwch: O fis Medi 2020 ymlaen bydd HOLL myfyrwyr sy'n astudio Troseddeg yn defnyddio arddull cyfeirio APA (7fed arg.). Gallwch ddod o hyd i'r canllaw yma.

Cyfeiriadau a llên-ladrad

Pam bod cyfeirnodi'n bwysig?

  • I alluogi'r darllenydd i olrhain y cyfeiriadau a dod o hyd i'r llyfr neu'r erthygl mewn llyfrgell.
  • I alluogi'r arholwr neu'r darlithydd i wirio cywirdeb y wybodaeth.
  • I ddangos i'r arholwr eich bod wedi darllen yn eang ar draws amrywiaeth o sylwadau.
  • I osgoi llên-ladrad (defnyddio syniadau rhywun arall fel eich rhai eich hun).

Llen-ladrad

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Swansea University Academic Misconduct Procedure. Bydd methu â chydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol. 

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol.

Mae croeso i chi gysylltu â'ch tîm pwnc y Gyfraith a Throseddeg os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch Cyfeiriadu neu Lên-ladrad.

Llwyddiant Academaidd: sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd

Endnote

Mae EndNote yn rhaglen sy'n eich galluogi i storio, rheoli a chwilio am gyfeiriadau yn eich cronfa ddata eich hun. Mae modd gosod cyfeiriadau o'ch cronfa ddata mewn dogfen Word a chaiff y llyfryddiaeth ei llunio yn awtomatig gan EndNoteEndNote. Mae modd copïo cyfeiriadau gan gronfeydd data ar-lein megis Web of Science i mewn i EndNote heb orfod aildeipio. Mae hefyd fersiwn ar-lein o feddalwedd Endnote heb orfod aildeipio. Mae hefyd fersiwn ar-lein o feddalwedd Endnote sydd ag ymarferoldeb sydd wedi'i leihau ychydig ac sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio yn y tŷ.

I dderbyn cymorth llawn ar ddefnyddio EndNote, darllenwch y EndNote, darllenwch y Canllaw Llyfrgell ar gyfer EndNote.