Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Troseddeg: Adnoddau Allweddol

This page is also available in English

Adnoddau Troseddeg Allweddol

Rhestr o'r adnoddau allweddol rydym yn tanysgrifio iddynt ar gyfer eich pwnc. Os oes angen cymorth arnoch neu os hoffech ofyn cwestiwn, e-bostiwch: socialscienceslibrary@swansea.ac.uk

Cronfeydd Data Troseddeg Allweddol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym fynediad i nifer o Wasanaethau Ymwybyddiaeth Gyfredol electronig i'ch helpu i fod yn ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf yn eich maes troseddeg.

Mae LexisLibrary yn caniatáu i chi greu rhybuddion e-bost ar gyfer achosion, deddfwriaeth ac erthyglau newydd.

  • Ar ôl i chi fewngofnodi, ewch i'r tab 'My Research'

  • Defnyddiwch yr 'Update Wizard' i ddewis maes pwnc a math o ddeunydd (achosion, newyddion, erthyglau etc)

Gellir defnyddio LexisLibrary a Westlaw UK i chwilio am y newyddion diweddaraf ar sail allweddeiriau. Ar gyfer y ddau:

  • Ewch i 'Current Awareness'
  • a chwiliwch ar sail allweddair

Gellir pori adran ymwybyddiaeth gyfredol Westlaw UK fesul pwnc hefyd.

Gwasanaeth Ymwybyddiaeth Gyfredol (CAS) yw JournalTOCs ble gallwch ddarganfod y papurau mwyaf newydd a ddaw yn uniongyrchol o’r cyhoeddwyr cyn gynted ag y maent wedi’u cyhoeddi ar-lein. Cofrestru unigol am ddim.  Mae 1189 o restrau â theitl Cyfnodolyn y Gyfraith a Throseddeg. 

Rhybuddion Cronfa Ddata - mae rhai cronfeydd data, megis ASSIAScienceDirect a Web of Science yn caniatáu i chi greu rhybuddion e-bost a derbyn neges pan fydd eitemau newydd yn cyfateb i'ch termau chwilio. Mae rhai cronfeydd data yn caniatáu i chi gyfyngu chwiliad i ddeunydd diweddar hefyd fel y gallwch wirio a oes unrhyw beth newydd wedi cael ei ychwanegu.

British Society of Criminology

Traethodau ymchwil a Thraethodau hir

Mae'r llyfrgell yn cadw holl draethodau ymchwil Prifysgol Abertawe ar lefel doethuriaeth, a rhai ar lefel graddau meistr. Cedwir traethodau ymchwil ar gyfer y rhan fwyaf o bynciau mewn storfa dan glo yn Llyfrgell Parc Singleton sy'n agored i staff y llyfrgell yn unig. Rhaid i chi eu defnyddio yn y llyfrgell. Defnyddiwch iFind i chwilio am awdur a theitl y traethawd ymchwil yr hoffech ei ddarllen ac ewch i Ddesg Gwybodaeth lle bydd aelod o'r staff yn mynd i'w nôl i chi. I gael rhagor o wybodaeth am draethodau ymchwil ewch i'r Canllaw Llyfrgell. 

Sage Research Methods