Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Iaith Saesneg ac Ieithyddieth Gymhwysol: Cyfeirio

This page is also available in English

Cael Help gyda Chyfeirnodi

Mae’r dudalen hon yma i’ch helpu gyda sylfaeni Cyfeirnodi. Yn ogystal gallwch edrych ar ganllaw llyfrgell lawn ar Endnote. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni gydag unrhyw gwestiwn sydd gennych am gyfeirnodi - culturecommlib@swansea.ac.uk

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)

Uniondeb Academaidd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol. Os oes angen cyngor ychwanegol ar sut i osgoi llen-lladrad cwbwlhewch y tiwtorial ar-lein Llwyddiant academaidd: Sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd ar gael trwy Canvas.

Canllaw i gyfeirnodi APA

Gwiriwch ein canllaw i gyfeirnodi APA i sicrhau y caiff eich cyfeiriadau a’ch dyfyniadau yn y testun eu cyflwyno’n gywir.  

Students gathered round a computer

Defnyddio Endnote

Meddalwedd yw EndNote sy’n eich cynorthwyo i storio eich cyfeirnodau a’u fformatio yn Word. Mae’r fersiwn ar-lein ar gael o unrhyw le cyhyd ag eich bod yn fyfyriwr Prifysgol Abertawe. Gallwch hefyd weithio drwy ein llyfr gwaith EndNote ar-lein (gwelwch ffeil ynghlwm) i’ch cynorthwyo i gychwyn arni.

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-radd byddai’n werth ystyried y fersiwn feddalwedd o EndNote. Mae’n rhaid prynu hwn ar gyfer ei ddefnyddio oddi ar y campws ond cynigia fwy o opsiynau. Mae gwybodaeth yn yr adran EndNote isod. Dylech hefyd edrych ar Ganllaw Llyfrgell Endnote am gymorth pellach.