Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Iaith Saesneg ac Ieithyddieth Gymhwysol: Canfod Llyfrau

This page is also available in English

Cymorth i ganfod llyfrau

Mae’r dudalen hon yn tynnu sylw at rai o’r prif ddulliau i ganfod llyfrau. Mae rhagor o adnoddau wedi’u rhestru yn y teclyn adnodau pwnc ar y tab Adnoddau Allweddol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen cymorth, e-bostiwch - culturecommlib@swansea.ac.uk

Canfod Llyfrau a Chyfnodolion yn y llyfrgell

Lleolir y rhan fwyaf o’r llyfrau a ddefnyddir ar gyfer astudiaeth Iaith Saesneg ac ieithyddiaeth Gymhwysol ar Lefel 1 Gorllewin y Llyfrgell Singleton. Y prif ystodau marc dosbarth ar gyfer y llyfrau hyn yw P a PE.  

  • P      Ieithyddiaeth               Lefel 1 Gorllewin
  • PE    Iaith Saesneg              Lefel 1 Gorllewin

Gallwch ddod o hyd i’r rhan fwyaf o gyfnodolion Saesneg ac Ieithyddiaeth (ar ffurf print) rhwng P a PR ar Lefel 1 Gorllewin.

Dod o hyd i lyfrau

I ddod o hyd i leoliad y llyfr yr ydych ei angen, defnyddiwch iFind, ein catalog llyfrgell.  Mae yna ddyfais i chwilio am iFind ar y dudalen hon.  Mae yna hefyd ganllaw i ddefnyddio iFind ar waelod yr adran hon ynghyd â chanllawiau fideo ar y dudalen ‘Dechrau Arni’.  Rydym hefyd wedi atodi canllaw i’ch helpu i ddod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell.

Os hoffech awgrymu llyfr i ni ei ychwanegu at stoc y llyfrgell, e-bostiwch: culturecommlib@swansea.ac.uk

Defnyddio iFind

Wrth ddefnyddio iFind i chwilio am lyfr penodol rydym yn argymell defnyddio cyfenw’r awdur ac un neu ddau o eiriau allweddol o’r teitl.

eLlyfrau

Gellir dod o hyd i’r rhan fwyaf o’n e-lyfrau drwy iFind. Mae ein e-lyfrau ar gael drwy: Proquest, EBSCO. Bydd y tabiau hyn yn dweud ychydig yn rhagor i chi am y tair prif gronfa ddata. I logio i mewn, defnyddiwch eich rhif myfyriwr fel eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arferol. Os bydd angen unrhyw help arnoch i gael mynediad at e-lyfrau a’u defnyddio, ebostiwch ni yn culturecommlib@swansea.ac.uk