Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Iaith Saesneg ac Ieithyddieth Gymhwysol: Adnoddau Allweddol

This page is also available in English

Defnyddio’r dudalen hon

Ar ochr chwith y dudalen hon rydym wedi amlygu rhai cronfeydd data hynod ddefnyddiol ac eang sy’n lleoedd gwych i ganfod erthyglau cyfnodolion a dechrau eich ymchwil. Ar ochr dde’r dudalen hon mae gennym y teclyn Adnoddau Pwnc sy’n cynnwys rhestr lawnach o’r adnoddau posib byddwch eu hangen wrth astudio yma. Os byddwch angen unrhyw gymorth, gallwch anfon e-bost at eich Llyfrgellwyr – culturecommlib@swansea.ac.uk

Cronfeydd data allweddol

Adnoddau Pwnc ar gyfer Iaith Saesneg

Cliciwch ar y botwm isod i weld rhestr o’n holl gronfeydd data sy’n berthnasol i Iaith Saesneg.

Gallwch fireinio’r chwiliad ymhellach drwy  ddewis Math o gronfa ddata o'r gwymplen Pob Math o Gronfa Ddata. 

Adnoddau Pwnc ar gyfer Iaith Saesneg

Os bydd problem yn codi wrth ichi geisio cael gafael ar ein Hadnoddau Pwnc, edrychwch ar ein tudalennau Statws Gwasanaeth ISS i weld a oes rhywun wedi rhoi gwybod am y broblem eisoes.

Os nad oes, anfonwch neges e-bost atom.

Adnoddau Pwnc ar gyfer Ieithyddiaeth Gymhwysol

Cliciwch ar y botwm isod i weld rhestr o’n holl gronfeydd data sy’n berthnasol i Ieithyddiaeth Gymhwysol.

Gallwch fireinio’r chwiliad ymhellach drwy  ddewis Math o gronfa ddata o'r gwymplen Pob Math o Gronfa Ddata.

Adnoddau Pwnc ar gyfer Ieithyddiaeth Gymhwysol

Os bydd problem yn codi wrth ichi geisio cael gafael ar ein Hadnoddau Pwnc, edrychwch ar ein tudalennau Statws Gwasanaeth ISS i weld a oes rhywun wedi rhoi gwybod am y broblem eisoes.

Os nad oes, anfonwch neges e-bost atom.