Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Iaith Saesneg ac Ieithyddieth Gymhwysol: Canfod Erthyglau

This page is also available in English

Cymorth i ganfod erthyglau

Mae’r dudalen hon yn tynnu sylw at rai o’r prif ddulliau i ganfod erthyglau. Mae rhagor o adnoddau wedi’u rhestru yn y teclyn adnodau pwnc ar y tab Adnoddau Allweddol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen cymorth, e-bostiwchculturecommlib@swansea.ac.uk

Browzine

Cronfeydd Data Cyfnodolion Allweddol

Dod o hyd i Erthyglau a Chyfnodolion Print

Mae’r holl gyfnodolion rydym yn tanysgrifio iddynt wedi’u rhestru ar iFind, catalog y llyfrgell.  Os oes gennych gyfeirnod ar restr ddarllen ayyb gallwch fynd yn syth i iFind i wneud chwiliad ‘Teitl Cyfnodolyn’ am y cyfnodolyn.  Mae iFind hefyd yn cynnwys manylion am erthyglau unigol - cliciwch ar y tab ‘Erthyglau a Mwy’ i chwilio am y rhain.  Os ydych eisiau chwilio am erthyglau am bwnc penodol dewiswch ‘rhywle yn y cofnod’.  Os ydych eisiau chwilio am erthygl benodol, dewiswch ‘yn y teitl’ a mewnbynnwch deitl yr erthygl.  Gallwch hefyd chwilio am erthyglau gan awdur penodol, dewiswch ‘fel awdur/crëwr’ i wneud hyn.  Noder:  Bydd eich canlyniadau yn cynnwys erthyglau o bapurau newydd yn ogystal â rhai o gyfnodolion.

Er eich bod yn gallu defnyddio iFind i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion ar bwnc penodol neu gan awdur arbennig, os ydych eisiau gwneud chwiliad mwy manwl mae’n well i chi ddefnyddio’r cronfeydd data electronig.  Mae rhai o’r cronfeydd data hyn (e.e. JSTOR) yn cynnwys erthyglau testun llawn, tra bod eraill (e.e. Web of Science) yn cynnwys dyfyniad (neu gofnod) a chrynodeb o’r erthygl.  Yn yr achos hwn byddwch yn aml yn gweld cyswllt 'iGetIt@Swansea University' y gallwch glicio arno i weld a oes gennym yr erthygl yn llawn. Gallwch roi cynnig ar yr ymarfer ar-lein hwn i wella’ch sgiliau chwilio ac arfer chwilio am erthyglau cyfnodolion.

Cyfnodolion Print 

Gallwch ddod o hyd i’r mwyafrif o gyfnodolion Saesneg ac Ieithyddiaeth (ar ffurf print) rhwng P a PR ar Lefel 1 Gorllewin.