Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheolaeth: Cyhoeddiadau Eraill

This page is also available in English

Box of Broadcasts (BoB)

British Standards

Sut i ganfod cyhoeddiadau swyddogol

Mae pob corff swyddogol yn cyhoeddi nifer fawr o wybodaeth: cofnodion o gyfarfodydd, adroddiadau blynyddol, ystadegau, adroddiadau, llyfrau a chyfnodolion a ddyluniwyd i hysbysu’r cyhoedd. Bydd y canllawiau hyn o gymorth i chi ganfod y wybodaeth swyddogol rydych ei hangen. Mae dolenni gwe defnyddiol isod.

Bydd y dolenni hyn yn eich cynorthwyo i ganfod dogfennau a gwybodaeth o genhedloedd datganoledig y DU. Gallwch hefyd ei chanford hi'n ddefnyddio gwirio'r canllaw Cyhoeddiadau Swyddogol Prydain o dan tab y DU.

Gwefannau gyda gwybodaeth defnyddiol am lywodraethau lleol, ynghyd â dolenni uniongyrchol i rai gwefannau cyngor.

Gwefannau i'ch cynorthwyo i ganfod gwybodaeth a chyhoeddiadau gyda safbwynt rhyngwladol.

Dod o Hyd i Draethodau Ymchwil

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i draethodau ymchwil

Bydd y cwrs byr canlynol yn esbonio sut i ddod o hyd i draethodau hir a thraethodau ymchwil. Cliciwch y ddelwedd isod i lansio'r cwrs.

Finding Theses Short Course Image

Dod o hyd i erthyglau papur newydd

Bydd y cwrs byr canlynol yn egluro sut i ganfod erthyglau mewn papurau newydd. Cliciwch ar y ddelwedd isod i lansio’r cwrs.  

Fel arall, cliciwch ar y tabiau i ganfod y dolenni uniongyrchol at yr adnoddau papurau newydd.

Dod o hyd i Erthyglau Papur Newydd

NexisUK - dyma gronfa ddata o bapurau newydd rhyngwladol o ansawdd, gan gynnwys The Times, Guardian, Independent, Le Monde, Die Zeit, Australasian Business Intelligence, International Herald Tribune, South China Morning Post, Moscow Times. Mae'n cynnwys papurau newydd o ddechrau'r 1990au hyd at heddiw.

Pam dylwn i ei defnyddio?

  • Gallwch chwilio ar draws sawl papur newydd ar yr un pryd.
  • Mae'r cronfeydd data'n darparu testun llawn erthyglau yn rhad ac am ddim a does dim angen cofrestru.
  • Mae'n hawdd cyfyngu chwiliad ar sail enw newyddiadurwr, iaith, gwlad neu deitl papur newydd unigol.

The Economist - cylchgrawn wythnosol yw hwn sy'n ymdrin â busnes, cyllid, economeg, gwyddoniaeth, technoleg a'r celfyddydau. Gellir dod o hyd i erthyglau o The Economist yng nghasgliad busnes ProQuest.

Yn ogystal â chynnwys erthyglau o The Economist, mae ProQuest Business Collection yn darparu mynediad i eitemau newyddion eraill. Chwiliwch gan ddefnyddio'ch allweddeiriau, wedyn mireiniwch eich chwiliad gan ddefnyddio Source Type ar ochr dde'r dudalen canlyniadau.

Dod o Hyd i Drafodion Cynhadledd

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i drafodion cynhadledd

Bydd y cwrs byr canlynol yn esbonio sut i ddod o hyd i drafodion cynhadledd. Dim ond 5-10 munud y dylai ei gymryd i'w gwblhau. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Finding Conference Proceedings Short Course Image

Adroddiadau ymchwil WISERD

WISERD yw Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru. Mae’r Sefydliad yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgolion  AberystwythBangorCaerdydd,  De Cymru  ac Abertawe. Gallwch gael mynediad at eu hadroddiadau ymchwil yma.

Sage Research Methods