Skip to Main Content

Rheolaeth: Data ac ystadegau

This page is also available in English

Data ariannol cwmnïau

Economeg, Ecwitïau, Mynegeion Marchnadoedd Stoc a Bondiau, Cyfraddau Cyfnewid, Cyfraddau Llog

Adroddiadau am ddefnyddwyr a marchnadoedd ac ystadegau

Cronfeydd Data'r Ysgol Reolaeth

Data ariannol ar gyfer banciau a sefydliadau ariannol eraill

Cydsoddiadau a Chaffaeliadau; Deliadau; Cynigion Cyhoeddus Cychwynnol (IPOs)

Pob pwnc: Y DU ac Ewrop