Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheolaeth: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cyfeirnodi yn arddull APA 7ed arg Ar-lein

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.)

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)

Uniondeb Academaidd

Mae gwybodaeth bellach neu arweiniad ynghylch llên-ladrad a chyfeirnodi ar gael gan dîm pwnc llyfrgell yr Ysgol Reolaeth ar buslib@abertawe.ac.uk.  Mae hefyd yn bwysig i chi ddarllen Gweithdrefn Camyddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe.  

I ganfod mwy am arfer academaidd da, ewch i’r sesiwn diwtorial Uniondeb Academaidd sy’n rhan o gyfres o gyrsiau ar-lein, Llwyddiant Academaidd: Sgiliau Dysgu, Sgiliau am Oes. (Bydd angen i chi fewngofnodi i Blackboard i ddefnyddio’r dolenni hyn.)