Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheolaeth: Cyfnodolion

This page is also available in English

Pam dylech ddefnyddio erthyglau mewn cyfnodolion

Efallai eich bod yn meddwl y gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth angenrheidiol o lyfrau testun a gwefannau, ond mae'n syniad da cynnwys erthyglau o gyfnodolion yn eich ymchwil hefyd.

Mae cyfnodolion yn cynnwys casgliadau o erthyglau a chânt eu cyhoeddi'n rheolaidd (fel arfer, bob wythnos, mis, chwarter neu flwyddyn). Fel arfer, mae cyfnodolyn yn canolbwyntio ar bwnc penodol. Mae cyfnodolion yn darparu gwybodaeth sy'n:

  • Amserol - cyhoeddir cyfnodolion yn amlach na llyfrau, felly cewch yr wybodaeth ddiweddaraf mewn cyfnodolion diweddar
  • Cryno - mae erthyglau mewn cyfnodolion yn fyrrach eu darllen na llyfrau
  • Awdurdodol - ysgrifennir erthyglau gan arbenigwyr (naill ai academyddion neu ymarferwyr proffesiynol).  Mae cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yn cynnwys erthyglau sydd wedi cael eu harchwilio a'u hadolygu gan fwrdd golygyddol y cyfnodolyn i sicrhau bod yr ymchwil yn ddibynadwy, yn gywir ac yn gadarn cyn cyhoeddi'r erthygl.

Fel arfer, mae cyfnodolion ym Mhrifysgol Abertawe'n trafod pynciau academaidd ac rydym yn talu i chi gael mynediad i filoedd o gyfnodolion ar draws pob maes pwnc.

Ble id ddod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Mae iFind yn fan cychwyn da i ddecrau chwilio am erthyglau mewn cyfnodolion.  

Y lleoedd gorau i chwilio ar gyfer erthyglau mewn cyfnodolion academaidd ar eich pwnc yw ein cronfeydd data arbenigol a restrwyd yma.  

Gallech chi hefyd ddod o hyd i gyfnodolion busnes, rheoli, cyfrifeg, neu gyllid mewn nifer o gronfeydd data eraill. Mae rhestr lawn o’r cronfeydd data y mae’r llyfrgell yn tanysgrifio ynddynt ar gael yma.

Rhestr Termau'r Llyfrgell

Rhestr gynhwysfawr o’n cronfeydd data y llyfrgell. 

 

.

Dod o hyd i erthyglau

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i erthyglau

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi cyflwyniad i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Introduction to finding journal articles short course

Pori drwy'r cyfnodolion

Dod o Hyd i Erthyglau (Strategaethau Chwilio Uwch)

Dod o Hyd i Erthyglau (Strategaethau Chwilio Uwch)

Mae'r cwrs byr canlynol yn rhoi arweiniad ar strategaethau chwilio ymlaen llaw ar gyfer dod o hyd i erthyglau. Dim ond 5-10 munud y dylai ei gymryd i'w gwblhau. Cliciwch ar y linc isod i lansio'r cwrs.

Finding Journal Artciles Advanced Short Course image