Skip to Main Content

Rheolaeth: Cyfnodolion

This page is also available in English

Ble id ddod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Mae iFind yn fan cychwyn da i ddecrau chwilio am erthyglau mewn cyfnodolion.  

Y lleoedd gorau i chwilio ar gyfer erthyglau mewn cyfnodolion academaidd ar eich pwnc yw ein cronfeydd data arbenigol a restrwyd yma.  

Gallech chi hefyd ddod o hyd i gyfnodolion busnes, rheoli, cyfrifeg, neu gyllid mewn nifer o gronfeydd data eraill. Mae rhestr lawn o’r cronfeydd data y mae’r llyfrgell yn tanysgrifio ynddynt ar gael yma.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Pori drwy'r cyfnodolion

LibKey Nomad