Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hanes: Ffynonellau Hanesyddol

This page is also available in English

Ffynonellau Hanesyddol

Darpara’r dudalen hon ddolenni i wefannau ac adnoddau defnyddiol ar gyfer cael mynediad at ddeunydd ffynonellau. Mae’r rhain yn cynnwys cyhoeddiadau swyddogol, dadleuon seneddol (Hansard), llythyrau, lluniau, posteri, pamffledi, clipiau fideo a sain. Dalier sylw fod yr adnoddau a dynnir sylw atynt isod yn ddetholiad. Cliciwch ar y tab Adnoddau Pwnc i weld rhestr lawnach.

Ffynonellau Cynradd

Llun drwy garedigrwydd Mass Observation Online

 

Adnoddau a gwefannau ffynonellau cynradd

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys digidolion o gasgliadau diwylliant poblogaidd o’r Unol Daleithiau a’r D.U. rhwng 1950 a 1975. Daw’r deunyddiau archifol gwreiddiol dan sylw o lyfrgelloedd ac archifau amrywiol. Pynciau’n cynnwys protestiadau myfyrwyr, hawliau sifil, prynwriaeth a Rhyfel Fietnam. Mae’r casgliad yn cynnwys pamffledi, llythyrau, ffeiliau llywodraeth, cyfrifon tystion, cylchgronau dirgel, deunyddiau gweledol a fideo, effemera a phethau cofiadwy.

Cyhoeddiadau Swyddogol

Mae’r canllaw hwn yn rhoi manylion am gyhoeddiadau gan lywodraeth Prydain, y Senedd a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.  Gallwch gael mynediad ato ar-lein neu yn y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth.

Canllaw i gyhoeddiadau Llywodraeth a Senedd Prydain.