Skip to Main Content

Hanes: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cael Help gyda Chyfeirnodi

Mae’r dudalen hon yma i’ch helpu gyda sylfaeni Cyfeirnodi. Yn ogystal gallwch edrych ar ganllaw llyfrgell lawn ar EndNote. 

Sut i Gyfeirio yn MHRA

Anfonwch e-bost atom - culturecommlib@swansea.ac.uk or neu archebwch apwyntiad i gael mwy o help.

Llwyddiant Academaidd: sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)