Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hanes: Canfod Erthyglau

This page is also available in English

Rhestr A-Z o gyfnodolion

Cewch restr A-Z gyflawn o gyfnodolion (ar-lein ac mewn print) am bob pwnc yn iFind. Ar ben y sgrin iFind cliciwch ar:

A-Z Cyfnodolion

Browzine

Cronfeydd data allweddol ar gyfer canfod erthyglau cyfnodolion

Cyfnodolion printiedig

Ceir y mwyafrif o gyfnodolion Hanes (mewn print) yn yr ystod C-F ar Lefel 2 Gorllewin. (Mae cyfnodolion Hanes Cymru ar Lefel 1 Gorllewin). Efallai cewch ddeunydd o ddiddordeb i haneswyr yn Llyfrgell Glowyr De Cymru lle cedwir y Casgliad Maes Glo a llyfrau perthnasol i hanes Cymru a diwydiant lleol. Efallai hefyd cewch rai eitemau o ddiddordeb (e.e. llyfrau perthnasol i hanes economaidd) yn Llyfrgell y Bae. I fenthyg eitemau o lyfrgelloedd eraill, holwch wrth ddesg y llyfrgell yn y llyfrgell a ddefnyddiwch. Gallwch hefyd wneud cais drwy iFind (byddant ar gael i chi eu casglu ar y diwrnod wedi i chi wneud cais am eitem ar ddyddiau yn ystod yr wythnos). Gallwch roi cynnig ar yr ymarfer ar-lein hwn i wella’ch sgiliau chwilio ac arfer chwilio am erthyglau cyfnodolion.