Skip to Main Content

Hanes: Canfod Erthyglau

This page is also available in English

Rhestr A-Z o gyfnodolion

Cewch restr A-Y gyflawn o gyfnodolion (ar-lein ac mewn print) am bob pwnc yn iFind. Ar ben y sgrin iFind cliciwch ar:

Browzine

LibKey Nomad

Cronfeydd data allweddol ar gyfer canfod erthyglau cyfnodolion

Dod o hyd i erthyglau cyfnodolion a defnyddio cronfeydd data

Mae erthyglau cyfnodolion academaidd yn ffynhonnell ardderchog o wybodaeth ysgolheigaidd ar eich pwnc. Dyma ychydig o awgrymiadau ar gyfer dod o hyd i erthyglau cyfnodolion:-

  • Yn aml bydd gan erthyglau ar eich rhestrau darllen ddolen i adael ichi ddarllen y testun ar unwaith
  • Defnyddiwch y chwiliad Erthyglau a mwy  yn iFind, yn enwedig os ydych chi'n gwybod enw'r erthygl rydych chi ei eisiau
  • Fe welwch ganlyniadau mwy perthnasol os ydych chi'n chwilio cronfeydd data arbenigol - Gallwch weld rhai awgrymiadau isod.
  • Defnyddiwch y crynodeb (crynodeb o'r erthygl) i'ch helpu chi i benderfynu a yw erthygl yn berthnasol i chi

Gallwch ddefnyddio iFind i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion ar bwnc neu gan awdur penodol. Os ydych chi am gynnal chwiliad mwy trylwyr mae'n well defnyddio cronfeydd data electronig. Mae rhai o'r cronfeydd data hyn (e.e. JSTOR) yn cynnwys erthyglau testun llawn, tra bod eraill (e.e. Web of Science) yn cynnwys cyfeiriad (neu gofnod) a chrynodeb o'r erthygl yn unig. Yn yr achos hwn, byddwch yn aml yn gweld dolen 'iGetIt @ Prifysgol Abertawe' y gallwch glicio arno i weld a ydym yn dal yr erthygl yma.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?