Skip to main content

Hanes: Hafan

This page is also available in English

Llyfrgellwyr Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

tEAM

Helo, ni yw Bernie Williams, Siân Neilson, Dr. Ian Glen a Carine Hartson ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Ynghylch y canllaw hwn

Croeso Haneswyr!  Ar y tudalennau hyn fe ddewch o hyd i adnoddau allweddol, cynghorion ac arweiniad i gefnogi eich astudiaethau a’ch ymchwil.  Cliciwch ar y tabiau ar frig y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am wahanol fathau o ffynonellau.

Delwedd trwy gwrteisi Mass Observation Online.

Gwyliwch ffilmiau gyda ni! Box of Broadcasts & Planet Estream

Rydyn ni’n treialu Box of Broadcasts (BoB) tan ddiwedd mis Gorffennaf. Gallwch chi gyrchu BoB o’r Canllaw i’r Llyfrgell Ar-lein ar y tab cronfa ddata neu drwy iFind. Mae BoB yn rhoi mynediad at ystod o orsafoedd radio a theledu. Gallwch chi recordio sioeau a fydd yn cael eu darlledu neu chwilio’r deunyddiau yn yr archifau. Y ffordd orau o ddechrau yw trwy ddefnyddio’r swyddogaeth chwilio. Mae hyn yn chwilio am deitlau, metaddata a thrawsgrifiadau. Gallwch chi wylio mewn preifat, ei ddefnyddio at ddibenion addysgu a chreu clipiau.

 

Mae hefyd gennym ni fynediad at Planet Estream sy’n cynnwys Archifau Teledu a Radio. Gallwch chi gyrchu hyn trwy ddilyn y ddolen hon https://mrclabsestream.swan.ac.uk/  a bydd angen i chi glicio ar ddefnyddiwr dienw a allgofnodi ac yna mewngofnodi gyda'ch manylion mewngofnodi arferol. Cliciwch ar y botwm ‘Create’ ac yna ar yr archif Teledu a Radio er mwyn archwilio’r cynnwys. Gallwch chi chwilio gan ddefnyddio geiriau allweddol mewn teitlau a thrawsgrifiadau lle bod modd. Bydd angen i chi lawrlwytho cynnwys i Planet Estream Abertawe er mwyn ei chwarae.

 

Rydyn ni’n awyddus iawn i dderbyn adborth ar y ddau wasanaeth hwn wrth i ni geisio darparu’r adnoddau gorau a mwyaf priodol er mwyn cefnogi’r Brifysgol. E-bostiwch eich sylwadau i artslib@abertawe.ac.uk

Holi Llyfrgellydd

Twitter Llyfrgell y Celfyddydau Abertawe

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence