Skip to Main Content

Setiau data yn y Gwyddorau Iechyd a Meddygol: Ffynonellau data Iechyd a Meddygaeth

This page is also available in English

Ffynonellau data Iechyd a Meddygaeth

Dyma rai o’r ffynonellau data mwy adnabyddus yn nisgyblaethau Iechyd a Meddygaeth

Nodyn: Mae’r rhan fwyaf o’r archifau yma, ar y cyd â’r disgrifiadau, wedi cael eu haddasu o’r rheiny yng nghronfa ddata re3data a Chanllaw Llyfrgell 'Finding and reusing Datasets' Library Guide Prifysgol Caerfaddon.

Prif Setiau Data Hydredol y DU

Rhaid talu i gael mynediad i rai o’r setiau data hyn:

Ffynonellau data ymchwil iechyd

Mae prif gyrff cyllido a chyhoeddwyr cylchgronau'r DU yn argymell yr archifau data hyn. Am restr gyflawn a byd-eang o’r archifau data sy’n ymwneud ag iechyd ewch i re3data 

Data delweddu

Mae prif gyrff cyllido a chyhoeddwyr cylchgronau'r DU yn argymell yr archifau data hyn. Am restr gyflawn a byd-eang o’r archifau data sy’n ymwneud ag archifau data delweddu ewch i re3data