Skip to Main Content

Setiau data yn y Gwyddorau Iechyd a Meddygol: Ffynonellau data Biocemeg a Bioleg

This page is also available in English

Ffynonellau data Biocemeg a Bioleg

Dyma rai o’r ffynonellau data mwy adnabyddus yn nisgyblaethau Bioleg a Biocemeg. 

Nodyn: Mae’r rhan fwyaf o’r archifau yma, ar y cyd â’r disgrifiadau, wedi cael eu haddasu o’r rheiny yng nghronfa ddata re3data a Chanllaw Llyfrgell 'Finding and reusing Datasets' Library Guide Prifysgol Caerfaddon.

Archifau data dilyniannu

Ffynonellau data organebau model

Ystorfeydd data strwythurol

Ffynonellau data biocemegol

Ffynonellau data omeg