Skip to Main Content

Setiau data yn y Gwyddorau Iechyd a Meddygol: Hafan

This page is also available in English

Eich Llyfrgellwyr

Chwilio am setiau data yn y Gwyddorau Iechyd a Meddygol

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i chwilio am ddata a setiau data yn y Gwyddorau Iechyd a Meddygol. Nid yw’n gynhwysfawr ond yn hytrach yn gychwynbwynt ichi yn eich ymchwil.

Ceir hefyd arweiniad ynghylch dyfynnu data.

Os ydych chi eisiau awgrymu ffynhonnell y dylen ni ei hychwanegu at y canllaw hwn, rhowch wybod inni.

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence