Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw’r Llyfrgell ar gyfer Setiau Data: Hafan

Chwilio am setiau data yn y Gwyddorau Iechyd a Meddygol

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i chwilio am ddata a setiau data yn y Gwyddorau Iechyd a Meddygol. Nid yw’n gynhwysfawr ond yn hytrach yn gychwynbwynt ichi yn eich ymchwil.

Ceir hefyd arweiniad ynghylch dyfynnu data.

Os ydych chi eisiau awgrymu ffynhonnell y dylen ni ei hychwanegu at y canllaw hwn, rhowch wybod inni: medlib@abertawe.ac.uk

Eich Llyfrgellwyr

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Ask a Librarian

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence