Skip to Main Content

Setiau data yn y Gwyddorau Iechyd a Meddygol: Archifau data amlddisgyblaethol

This page is also available in English

Archifau data amlddisgyblaethol

Mae’r rhestr hon yn cynnwys ffynonellau data sy’n cwmpasu pob maes disgyblaeth. Cyrff cyllido a chyhoeddwyr o bwys sy’n argymell llawer ohonyn nhw. Ffynonellau yw’r rhain i ddod o hyd i setiau data yn ogystal â’u gosod.

Gallwch ddod o hyd i’r rhestri mwyaf yng nghronfeydd data re3data neu FAIRSharing.